Etterisoler ytterveggen utvendig

Å etterisolere huset er en meget god investering. Du får lavere oppvarmingskostnader i tillegg til et mer behagelig bomiljø. Du får også en verdistigning på huset. Når fasaden må kles om, er det alltid lønnsomt å etterisolere samtidig. Husk på å undersøke om du må søke om tillatelse dersom du ska endre fasadens utseende.

Når man har bestemt seg for en ny fasade på huset, skal man tenke langsiktig og etterisolere skikkelig. Kostnadene for isoleringen er en liten del av de totale kostnadene. Myndighetene anbefaler å satse på samme isoleringsstandard som ved nybygg. Et murhus etterisoleres i prinsippet på samme måte som et hus bygd i tre. Vi anbefaler likevel at du overlater hele jobben til et murerfirma.

Det finnes flere måter å etterisolere ytterveggene på. Vi anbefaler at du installerer en heldekkende, fuktsikker klimaplate på utsiden. Det går både raskt og enkelt. Alternativt kan du sette opp stendere utenpå eksisterende fasade og isolere mellom disse. Les mer om de forskjellige metodene lenger ned på siden.

Etterisolere ytterveggen med Klimaplaten

Ved å isolere ytterveggene på eiendommen din med PAROC Steinull, får du mange fordeler. I tillegg til varmeisolasjon har eiendommen økt brannmotstand, den har en fukt- og vannmotstand som varer hele bygningens levetid. Takket være Klimaplatens store format er isolasjonsarbeidet også raskt.

Dette er hva du trenger:

PAROC WAS 35tt. Klimaplate
PAROC XFW 004, Plastbrikke
PAROC eXtra, A-plate
PAROC XFP 001, Space
PAROC XMW 065zdy, Vindsperre

1. Før du begynner

Fjern eventuelle overliggende bord, lister og foringer rundt vinduer og dører. Fjern nedløpsrør, drypp- og vindusbeslag. Reparer og tett eventuelle sprekker og feil i den gamle fasaden. Sjekke hvor mye etterisolering er det plass til før man kommer utenfor raft-livet. Isolering skal ikke hindre lufting i tak.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-1

2. Monter stender og spikerlekter

For at panelen skal festes sikkert, bør det monteres en gjennomgående stender øverst og nederst på fasaden. Spikre stendere også rundt vinduer og dører. Dersom underlaget er av betong eller tegl, må det forbores hull og deretter må fasadeplugg brukes for å feste stender og spikerlekter.
DIY3-NO-Installation-1

3. Velg total isolasjonstykkelse

Dersom du velger en større isolertykkelse enn 95 mm, må du først montere stendere, for eksempel 48 x 48 mm cc 600 mm og montere isoleringen mellom stenderne.DIY3-NO-Installation-2

4. Slik monteres Klimaplaten

Fest Klimaplaten på veggen ved hjelp av skrue og plastskive. Det må ikke bli noen sprekker. Tett og dytt nøye rundt vinduene.

DIY3-NO-Installation-3

5. Monter Klimaplaten

Klimaplaten monteres så som et heldekkende isolerskikt utenpå. Klimaplaten fungerer som en fullgod vindsperre mot luftbevegelser i isoleringen som er plassert mellom stenderne. Hjørnene er ofte kritiske punkter i en ventilert fasade. Her behøves en vertikal vindsperre som forhindrer luftbevegelser fra en vegg til en annen.

Ved bygninger høyere enn to etasjer bør det legges en heldekkende vindsperre på innsiden av klimaplaten.

adding-extra-insulation-outer-wall-step-5

6. Forbered til ny fasadekledning

Monter spikerslag utenpå isolerplaten, det gir feste for ny panel. Skru rett gjennom både stender og Klimaplate. Bruk en avstandsholder bak spikerslagene for å unngå at isoleringsplatene trykkes sammen ved montering.

DIY3-NO-Installation-4
DIY3-NO-Installation-4

7. Fasadekledning og maleri

Spikre opp panelen. Monter nye vindus- og dørbeslag. Spikre fôringer rundt dører og vinduer før du spikrer på overliggende paneler. Grunn og mal kledningen før de spikres fast eller før montering av overliggende bord.

Dersom du velger teglstein som nytt fasademateriale, må dette støttes opp spesielt, for eksempel med vinkeljern eller påbygging av sokkel, for å bygge opp den nye fasaden. Dette arbeidet – akkurat som muringen av fasaden – må utføres av en fagmann.

Nå er det klart for det siste malingsstrøket.

Etterisolere ytterveggen med plater mellom trestendere

Du kan også velge å i etterisolere ytterveggen ved å plassere stendere oppå den eksisterende fasaden og deretter isolere med PAROC eXtra A-plate mellom bjelkene.

Dette er hva du trenger:

PAROC eXtra, A-plate
PAROC XSI 004, Tetteremse GDS
PAROC XMW 065zdy

1. Før du begynner

Fjern eventuelle overliggende bord, lister og foringer rundt vinduer og dører. Fjern nedløpsrør, drypp- og vindusbeslag. Reparer og tett eventuelle sprekker og feil i den gamle fasaden.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-1
DIY3-NO-Installation-1

2. Monter stendere

Isoleringen krever stendere som er 48 mm brede og har en høyde som tilsvarer tykkelsen på isoleringen. Spikre eller skru fast stenderne med en senteravstand på 600 mm, liggende stendere rundt fasaden skal ha stående panel, stående stendere om panelen skal bli liggende. Fest også stendere rundt vinduer og dører. Dersom underlaget er av betong eller tegl, må det forbores hull og deretter må Fasadeplugg brukes for å feste stenderne.

Dersom du har mulighet til å flytte vinduet ut til den nye fasadelinjen, gir dette ofte et mer tiltalende utseende. Dersom du velger en isoleringstykkelse som er 100 mm eller større, blir det med tanke på innfestning enklest å bruke doble stendere, enten krysset eller med stendere spikret utenpå hverandre.

3. Monter isoleringen

Monter isoleringen mellom stenderne. Bruk hele plater, og vær nøye med skjøtene. Vær spesielt nøye med å få det tett rundt vinduer og dører. Tett overgangene med dyttestrimmel. Vinduer må også ha fuge/beslag eller andra regntett tetteløsninger.

Heft fast vindsperren utenpå isoleringsplatene. Vindssperren er viktig ettersom luftbevegelser i isoleringen minsker isoleringseffekten.
DIY3-NO-Installation-5

4. Spikre lekter for panelen

Dersom du velger trefasade, skal du spikre lekter som underlag for panelen slik at eventuell fukt ventileres bort i luftespalten mellom den nye kledningen og vindsperren. Ved liggende lekter må stående panel ha over- og underliggere, men generelt anbefales krysslekting.

DIY3-NO-Installation-6

5. Maleri

Grunn og mal kledningen før den spikres fast eller på fasaden før montering av overliggende bord. Nå er det klart for det siste malingsstrøket.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-7