Etterisolere og bygge rom på loftet

Å bygge rom på loftet krever etterisolering, men hvis du har plass til det, er det en lønnsom investering. Dessuten er det en praktisk måte å få flere rom i huset på. I tillegg til den lønnsomme investeringen kommer det også et overskudd i forhold til bærekraft med lavere energiforbruk til oppvarming. Myndighetenes anbefaling er at man bør ha som mål å nå samme isolasjonsstandard for ny produksjon. Med våre beregningsverktøy kan du beregne besparelsen din avhengig av gjeldende veggkonstruksjon og hvilken løsning du velger.

Slik bygger du rom på loftet og etterisolerer

Et godt isolert loftsrom reduserer varmetapet og det trengs mindre energi for å varme opp bygget som helhet. I tillegg skaper bruk av ubrukte overflater muligheter for hele familien. I tillegg til varmeisolering får eiendommen økt brannmotstand, den får fukt- og vannmotstand som varer hele byggets levetid.

Dette er hva du trenger:

PAROC eXtra, A-plate
PAROC SHT 1, Løsull
PAROC XVA 002, Vindavleder eller Vindsperre
PAROC XMV 012zcf, Plastfolie
PAROC XST 013, Tettetape
PAROC XSS 005, Tettebånd

1. Før du begynner

Kontroller først at loftsrommet er godt ventilert. Det bør finnes en luftspalte ute ved takfoten og ventil i gavlspissene ovenfor den horisontale hanebjelken eller møneventilasjon. Det må også finnes en luftspalte mellom yttertaket og den isolasjonen som skal monteres i skråtaket. Det ordnes enklest med vindavleder.

Monter vindavleder i hver takstolseksjon og sørg for at vindavlederen strekker seg minst 200 mm over den tenkte, nye tilleggsisolasjonen.

adding-extra-insulation-attic-1-NO

2. Gulvisolasjon

Fuktig eller muggent materiale må fjernes og eventuelle skader utbedres. Den nye gulvisolasjonen må legges plant i høyde med gulvbjelkene. Legg ut gangplater eller lag en gangbro i det blivende rommet – innergulv monteres senere.
adding-extra-insulation-attic-2-NO

3. Isolere støttebena

i rommet mellom takfoten og støttebena bør isolasjonslaget være 400 mm. Tenk gjennom hvor du skal ha stikkontakter og radiatorer. Rådfør deg med elektriker og rørlegger for å få best mulig resultat.

Hvis støttebena for takstolene ikke har plass til påkrevd isolasjonstykkelse, må du bygge på disse slik at du får plass til den isolasjonstykkelsen du har tenkt, f.eks. 220 mm.

Lag en inspeksjonsluke på hver langside av loftsrommet og spikre opp en ramme for den. Selve luken kan kjøpes ferdig. Hvis du har en dør til det kalde rommet, er det en fordel å lime en byggplate på den.

Støttebensveggene isoleres med 220 mm. Mål avstanden mellom støttebena og legg til ca. 5–10 mm slik at isolerplaten tetter ordentlig. Bruk helst hele plater, og sørg for at det blir så få skjøter som mulig og at de blir helt tette.

adding-extra-insulation-attic-3-NO

4. Isolere skråtaket

I vinkelen mellom støttebensveggen og skråtaket og i overkant av skråtaket monterer du vindavleder slik at det blir en luftspalte mot yttertaket på minst 48 mm. Eventuelt må du bygge på takstolene slik at de får riktig høyde.

I mange tilfeller må du bygge på reisverket også ved gavlene for å få en dybde som passer til isolasjonen, f.eks.

200 mm.

For å komme til det øvre takrommet kreves det en takluke.

adding-extra-insulation-attic-4-NO

5. Monter fuktsperre

Fest fuktsperre til støttebensvegger i skråtak og på gavlene, og tett mot loftsluken. Vær nøye med å overlappe ved skjøter. Trekk inn plastfolien 200 mm ved gulvplaten.
adding-extra-insulation-attic-5-NO

6. Monter rammeverket

Spikre opp rammeverket for kledningen i hele loftsrommet med mellomrom på ca. 300 mm. Det danner et underlag for den innvendige kledningen.

Bruk en elektriker til å trekke rør og ledninger. Nå er det klart for å legge gulvet. Spikre fast den innvendige kledningen for vegger og skråtak.

Glem ikke hull for stikkontakter, telefonkontakter, ev. ventilasjon og lignende.

adding-extra-insulation-attic-6

7. Isolere taket

Til slutt isolerer du taket. Vær ekstra nøye ved tilknytningen til skråtaket. Den totale isolasjonstykkelsen i taket bør være minst 400 mm. Ofte kan du isolere taket samtidig som du setter opp rammeverket for kledningen og fester plastfolien. Det krever imidlertid litt dyktighet og kanskje noen som hjelper til.
adding-extra-insulation-attic-7

8. Avslutning

Nå er rommet klart for og ferdigstilles.adding-extra-insulation-attic-8