Etterisoler loftsbjelkelaget

Varm luft stiger opp. Og med dårlig isolasjon på loftet blir varmetapet unødig stort. Det å isolere loftsbjelkelaget er et tiltak som koster relativt lite – og som gir påtakelig lønn for strevet, med én gang. Det er ikke vanskelig å etterisolere loftet, og det er gjerne godt med plass. I et dårlig isolert hus bør loftet være det første du tar tak i. Men før isolasjonen kan utføres, må en forhåndsinspeksjon, dvs. en okulær inspeksjon, utføres. Dette er spesielt viktig når du tilfører isolasjon til eldre hus. Hvis installasjonen utføres av en Paroc-autorisert løsullsentreprenør, er dette inkludert som en del av forarbeidene.

Når du skal isolere loftsbjelkelaget, er det tre muligheter; ovenifra kan du enten velge løsull eller å isolere med plater, du kan også isolere fra undersiden.. Les mer om de forskjellige metodene lenger ned på siden.

Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull

Det er enkelt og raskt å isolere med løsull. Og resultatet blir gjerne svært bra. Den finfordelte steinullen fyller ut hver minste krok og former seg lett rundt bjelker, skorstein og installasjoner. På større overflater bruker du vår steinullsprøyte Attic 300, som du kan leie hos byggevarehandleren.

Dette er hva du trenger:

PAROC SHT 1, Løsull 
PAROC XVA 002, Vindavleder

1. Før du begynner

Før du begynner, er det viktig å fjerne eventuelt fuktig og muggen spon. Det kan være et tegn på at yttertaket lekker. I så fall må du først reparere taket.

Bruk steinullsprøyten Attic 300 omvendt for å suge ut sponet. Fjern innmatingstrakten, og flytt slangen til maskinens sugeside. Spon som ligger mot skorsteinen, bør også suges opp. Monter en kortere slange på blåsesiden, og rett den ned i en striesekk (ikke tett sekk) eller i en container.

Insulation-installation-9

2. Monter vindavledere

Isolasjonen må ikke ligge direkte mot yttertaket. Det bør være en spalte på ca. 25 mm mellom isolasjon og yttertak.

Monter vindavledere som skal slutte minst 200 mm over den øverste kanten på den nye isolasjonen slik at ventilasjonsluften styres langs yttertaket – hvis det blåser luft inn i isolasjonen, svekkes isolasjonsevnen.Insulation-installation-6

3. Bestem tykkelsen på isolasjonen

Til sammen bør isolasjonssjiktet bli ca. 500 mm inkludert den eksisterende isolasjonen. Klimaet der du bor, har også betydning for hvilken tykkelse som kan anses som optimal.

Deretter bygger du en ramme rundt loftsluken og en gangbro som gjør at du siden kan inspisere loftet uten å tråkke ned i isolasjonen. Ramme og gangbro bør ligge minst 50 mm over den ferdige isolasjonen.


Insulation-installation-3

4. Monter sprøyten

Monter sprøyten i samsvar med anvisningen. Fest slangen på utblåsingssiden, og stram slangeklemmen. Trekk slangen gjennom takluke eller loftsvindu. Påse at slangen ikke ligger i krøll.

Marker rundt om hvor høyt isolasjonen skal nå.

Legg en sekk løsull på matebordet. Skjær av kortsiden, og lag et snitt langs hele sekken. Påse at motoren går på høyt turtall, og mat deretter løsull ned i trakten. For mye ull i trakten fører til stopp. Lett da på ullen med hånden. ADVARSEL! Ikke stikk hånden inn i innsugingshullet.

adding-extra-insulation-attic-step-4

Sprøyte ullen

Hold slangen lavt, og sprøyt et jevnt og lett lag over den gamle isolasjonen. Skjerm av strålen med hånden for å unngå å sprøyte inn i luftespaltene.

Sprøyt noen m2 om gangen til full tykkelse, og flytt deg litt etter litt på gangbroen.

adding-extra-insulation-attic-step-5

6. Ferdig resultat!

Når arbeidet er ferdig, skal den finfordelte steinullen ligge i et jevnt lag over hele loftet. Ingenting må siden legges på isolasjonen, den skal være åpen uten vindbeskyttelse.

Isolasjonen må heller ikke tråkkes ned eller belastes. Da svekkes isolasjonseffekten.
adding-extra-insulation-attic-step-6
Insulation-installation-8

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Etterisoler loftsebjelkelaget med plater

A-plate er et ofte brukt alternativ til løsull. Platene legges mellom og på takbjelkene i flere lag. Påse at det blir passe høyt. Det første laget med ny isolasjon skal ligge i nivå med overkanten av gulvbjelken.

Du skal gjøre de samme forberedelsene når det gjelder loftsluke og gangbro som tidligere er angitt for løsull.

Dette er hva du trenger:

PAROC eXtra, A-plate
PAROC XVA 002, Vindavleder

1. Jevne ut eksisterende isolasjon

Begynn med å jevne ut eksisterende isolasjon. Fordel sponet slik at overkanten på den første platen kommer jevnt med overkanten på gulvbjelken, eller fyll på med to lag hvis nødvendig. Vær nøye når du skjærer til platene. De kan gjerne ha et overmål på 5 mm, og kantene skal være jevne og rette.Insulation-installation-5

2. Legg ut isolasjon

Legg det neste laget med plater med skjøtene forskjøvet.Skjær ut for takstoler og gangbro, og skråskjær de ytre platene som skal ligge mot vindavlederen. Fortsett til ønsket isolasjonstykkelse.

Bruk gjerne løsull ved vindavledere og takskjegg. Den fyller skikkelig ut, og du slipper unna den nøye tilskjæringen av platene.


Insulation-installation

3. Monter isoleringen

Monter isoleringen mellom stenderne. Bruk hele plater, og vær nøye med skjøtene. Vær spesielt nøye med å få det tett rundt vinduer og dører. Tett overgangene med dyttestrimmel. Vinduer må også ha fuge/beslag eller andra regntett tetteløsninger.

Heft fast vindsperren utenpå isoleringsplatene. Vindssperren er viktig ettersom luftbevegelser i isoleringen minsker isoleringseffekten.
DIY3-NO-Installation-5

Etterisoler loftsbjelkelaget fra undersiden med plater

Er det trangt på loftet, eller er det høyt under taket? Da er alternativet å isolere loftsbjelkelaget fra undersiden. Her er det stendere, isolasjonsplater og tetning med dampsperre som gjelder.

Dette er hva du trenger:

PAROC eXtra, A-plate
PAROC XMV 012zcf, Luft- og dampsperre
PAROC XST 013, Tettetape

2-1. Monter regler

Spikre eller skru fast stendere på 48 x 98 mm, med senteravstand på 600 mm. Skjær til en målestokk på 552 mm for å få den nøyaktige avstanden. Platene må passe nøyaktig i feltet.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-1B

2. Monter isolasjon

Når stenderne er trygt på plass, trykker du opp platene. For å få dem til å henge der anbefaler vi at du bruker montasjebånd eller liknende.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-2B

2. Monter dampsperre

Kleb siden fast dampsperrer over hele takflaten. Skjøt med minst 200 mm overlapping, tape skjøten med skjøtetape som er aldringsbestandig.
Insulation-installation-2

4. Monter lekt og himlingen

Monter lekt med senteravstand på 300 mm. Nå kan himlingen monteres.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-4B