Installer PAROC Pro Bend

PAROC Pro Bend er rask og enkel å installere.

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Instruksjoner:

1. Plasser PAROC Pro Bend på røret nær rørbend

2. Benytt ståltråd for å feste i endene på bendet (en tråd i hver ende).

3. Skyv PAROC Pro Bend til midten av rørbendet.

4. Isoleringen av rørbendet er ferdig! Fortsett nå med å isolere den rette delen av røret.