MONTERINGSANVISNING - Utvendig kondensisolering av rektangulaere kanaler med Paroc plater

PAROC Slab 100 AluCoatPAROC SLAB 100 ALUCOAT er en ubrennbar steinullsplate for varmeisolering av ventilasjonskanaler.

PAROC HVAC SLAB ALUCOAT er en ubrennbar steinullsplate for varmeisolering av ventilasjonskanaler og annet ventilasjonsutstyr. Produktet har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2022-09-05

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon

Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring

Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering

Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.

Riktig produkt ved riktig temperatur

Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.

Plater brukes bl.a. til å isolere rektangulære ventilasjonskanaler. Under monteringen skal skjøtene mellom platene presses sammen slik at alle gliper og spalter forsvinner.

HUSK

  • Bruk aldri smalere teip enn 75 mm ved fugetetning av PAROC Slab 100 AluCoat og PAROC Hvac Slab AluCoat.
  • Bruk brettsikring. For utførelse av ”brettsikring”
  • For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
  • PAROC Slab 100 AluCoat og PAROC Hvac Slab AluCoat tilfredsstiller brannteknisk klasse A1.

Bildene nedenfor viser montering av Paroc Hvac Slab N1 som behandles og monteres på samme måte som PAROC Slab 100 AluCoat og PAROC Hvac Slab AluCoat.

SVEISEPINNE

Plater monteres med sveisepinner. Kravet er at isolasjonen skal ligge an mot underlaget. Antallet sveisepinnerr bør derfor tilpasses til kanalens størrelse og isolasjonens tykkelse.

 

 

 

 

 

 

STROPPING

En annen måte å montere plater på, er ved hjelp av stropping. Hvis det skal brukes bånd, skal det legges en vinkelprofil på kantene slik at båndene ikke skjærer seg inn i isolasjonen.

 

 

 

 

 

 

FLERLAGSISOLERING

Ved flerlagsisolering skal platene forskyves slik at ingen skjøter blir gjennomgående.

KONDENS

Ved kondensisolering skal det brukes plater kledd med aluminiumsfolie. Isolasjonen sikres først på vanlig måte, f.eks. med sveisepinner. Deretter fugetettes den.

 

 

 

 

 

 

 

FUGETETNING

Alle skjøter, kanter og skiver fugetettes. Vi anbefaler PAROC Teip AluCoat Slett eller PAROC Teip AluCoat Armert. Teip først de langsgående skjøtene, og lås disse med den tverrgående teipen. Avslutt den tverrgående teipen med en såkalt ”brettsikring”. Teipen må ha minst like høy diffusjonsmotstand som AluCoat.

 

 

 

 

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.