MONTERINGSANVISNING - PAROC Pro Wired Mat

PAROC Pro Wired Mat er en ubrennbar steinullsmatte. Den brukes ofte til varmeisolering av sylindriske, koniske og jevne overflater i ulike industriapplikasjoner.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2018-10-10

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon
Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring
Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering
Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Riktig produkt ved riktig temperatur
Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

For at nettmatten skal ha riktig isoleringstykkelse også etter monteringen, må den kappes til riktig lengde, dvs. den ferdige isolasjonens omkrets. Under monteringen skal skjøtene presses sammen slik at alle gliper og spalter forsvinner.

STIFTER OG SKIVER
For å hindre nedheng på undersiden av brede, rektangulære kanaler, kan man presse matten mot kanalen ved hjelp av stifter og skiver.

FLERLAGSISOLERING
Ved isolering i to eller flere lag bør både lengde- og tverrskjøtene forskyves slik at man unngår gjennomgående skjøter.

KLEMMER
En metode er klemming med spesialtang. Skjøtene klemmes med en avstand på ca. 100 mm.

 

 

 

 

SYING
En annen metode er å sy skjøtene med forsinket ståltråd, som føres gjennom maskene et stykke fra skjøten med en stinglengde på ca. 100 mm. Tråden knytes minst én gang per enhet. Montering kan også skje på en annen likeverdig måte.

 

 

Vertikala montage

 

VERTIKALE MONTERINGER
For å unngå at nettmattene trykkes sammen, bør man avlaste hver tredje matte på en hensiktsmessig måte, f.eks. ved å bruke flenser, opphengsanordninger eller nærliggende bygningsdeler, eller ved hjelp av stifter og skiver.

 

 

HORISONTALE MONTERINGER
Når det brukes aluminisert eller metallisert stålplate som ytterkledning på horisontale kanaler, bør isolasjonen avlastes med avstandsholdere for å unngå form- eller tykkelsesendringer på isolasjonen.

 

 

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.