MONTERINGSANVISNING - PAROC InVent

PAROC InVent er en ubrennbar steinullsplate med yttersjikt av svart glassfiber på forsiden. Av håndteringsårsaker er det en grå overflate av fiber på baksiden. Innvendig isolering av rektangulære ventilasjonskanaler, ventilasjonsaggregat og kanalkomponenter, for eksempel lyddemping og lydabsorpsjon.

 

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2018-10-10

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon

Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring

Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering

Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.

Riktig produkt ved riktig temperatur

Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.

Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.

 

Montering av Paroc InVent

PAROC InVent monteres ved hjelp av plateprofiler. Plateprofilen skal overlappe yttersjiktet med minst 20 mm. Alle plateskjøter, det vil si skjøter og flater som ikke dekkes med yttersjikt, skal dekkes med plateprofiler. Plateprofilen skal festes i kanalplaten med nagler, skruer eller sveiser. To av platene plasseres slik at de går helt ut til kanalveggen. De to øvrige platene holdes på plass av de førstnevnte platene og plateprofiler.

Hvis kanalen er stor og det er fare for nedheng av platene, kan det f.eks. brukes AGM-skiver. Under monteringen skal alltid anvisningene i typegodkjenningen følges. Montering av PAROC InVent i ventilasjonskanaler og andre luftbehandlingskomponenter skal utføres under verkstedlignende forhold. Ved isolering av kanaler i tilknytning til inntaksgittere for uteluft, skal inntaket plasseres eller utformes slik at det ikke kan komme regn eller snø inn i kanalen.

Tverrsnittet

 

 

 

 

 

 

Split mellom kanalenheter/avslut

 

 

 

 

 

 

Rensning

Kanalen skal renses med roterende plastbørster, ikke med stålbørster.

Merkning

I tilknytning til renseluker skal det være et skilt med følgende tekst: 

Denne kanalen er isolert med PAROC InVent. Typegodkjenning nr.: 0489/95
Lengde på isolasjonen ..... m i pilens retning. 
Kanalen kan renses med roterende plastbørster.
Ikke med stålbørster. PAROC InVent tilfredsstiller brannteknisk klasse A1.

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.