MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Section GreyCoat T

PAROC Hvac Section GreyCoat TPAROC Hvac Section GreyCoat T er en ubrennbar rørskål for varme- og kondensisolering av rørledninger og ventilasjonskanaler i bygninger og skip. Den har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie med overlapp i langsgående skjøt, noe som hindrer kondensering og gir en rask installasjon. Med sitt lysegrå ytterlag er PAROC Hvac GreyCoat-produkter det perfekte valget for applikasjoner der installasjonene ligger synlig, f.eks. i shoppinggallerier, offentlige bygninger og idrettshaller. Dessuten gir PAROCs Hvac GreyCoat-produkter et pent utseende uten at man trenger å bruke ytterligere kledning eller maling, noe som gir stor tidsbesparelse og et rent og pent sluttresultat.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2018-10-09

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon
Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring
Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering
Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Riktig produkt ved riktig temperatur
Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

Rørskålens dimensjon bestemmes av den eksisterende rørdimensjonen og den nødvendige isolasjonstykkelsen. Under monteringen skal lengde- og tverrskjøten presses sammen slik at alle gliper og spalter forsvinner.

Bildene nedenfor viser montering av Paroc Hvac Section AluCoat T som behandles og monteres på samme måte som GreyCoat.

SPIRALVIKLING
PAROC Hvac Section GreyCoat T monteres f.eks. ved hjelp av spiralvikling eller stropping. Spiralviklingen skal gjøres med forsinket ståltråd som knytes minst én gang per enhet.

 

 

 

BEND
Ved isolering av bend skjæres rørskålene i kileformete stykker, som deretter festes på samme måte som den øvrige isoleringen.

 

 

 

LENGDESKJØT
Når rørskålene er lagt rundt røret, dras beskyttelsespapiret av teipen. For at beskyttelsespapiret lettere skal kunne tas av, er det utstyrt med såkalt ”fingerlift”. Brett ned overleppen mot rørskålen, og trykk så hardt at teipen fester seg til folieoverflaten. Sørg for at det ikke blir noen spalte ved rørskålskjøtene, men unngå å strekke unødvendig hardt i overleppen. For å få tilstrekkelig trykk i teipskjøten må det brukes en sparkel eller lignende.

 

 

AVSTIKK
Alle skjøter, f.eks. mellom to rørskåler, avstikk, pendler eller lignende, skal fugetettes med PAROC Teip AluCoat Slett eller PAROC Teip AluCoat Armert. Der det er mulig bør det brukes 75 mm bred teip. Avslutt den tverrgående teipen med en såkalt ”brettsikring”.

 

 

 

BEND
Bend produseres på vanlig måte med segmenter skåret fra PAROC Hvac Section AluCoat T. Bendet fugetettes deretter med PAROC Teip AluCoat Slett eller PAROC Teip AluCoat Armert.

 

 

 

AVSLUTNING
Ved avslutning vikles aluminiumsteipen rundt rørskålene og deretter ned mot røret. Synlige avslutninger kan deretter utstyres med gavlmansjett som låses med forsinket ståltråd.

 

 

 

 

Brettsikring med tejp