MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoatPAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat er en ubrennbar steinull for varme- og kondensisolering av ventilasjonskanaler og utstyr. Den har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie. Med sitt lysegrå ytterlag er PAROC Hvac GreyCoat-produkter det perfekte valget for applikasjoner der installasjonene ligger synlig, f.eks. i shoppinggallerier, offentlige bygninger og idrettshaller. Dessuten gir PAROCs Hvac GreyCoat-produkter et pent utseende uten at man trenger å bruke ytterligere kledning eller maling, noe som gir stor tidsbesparelse og et rent og pent sluttresultat.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2018-10-09

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon
Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring
Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering
Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Riktig produkt ved riktig temperatur
Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

For å unngå spalter ved montering av PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat, må lengden tilpasses nøye til den ferdige isolasjonens omkrets.

Bildene nedenfor viser montering av Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat som behandles og monteres på samme måte som GreyCoat.

 

VARME
Ved varmeisolering med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat utføres monteringen med spiralviklet forsinket ståltråd. Tråden knytes minst én gang per enhet eller en gang per løpemeter. PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat kan også monteres med minst to bånd per enhet.

 

 

 

KONDENS
Ved isolering av kalde kanaler, der det er fare for kondens, skal PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat brukes. Isolasjonen må først monteres på vanlig måte, f.eks. med spiralvikling. Deretter fugetettes den. Ved avslutning vikles aluminiumsteipen rundt lamellmatten og deretter ned mot røret.

 

 

FUGETETNING
Alle skjøter skal fugetettes. Bruk en 75 mm bred aluminiumsteip som har like høy diffusjonsmotstand som lamellmattens ytterkledning. Vi anbefaler PAROC Teip AluCoat Armert eller PAROC Teip AluCoat Slett. En anbefaling kan være at den langsgående skjøten teipes først, og så at man låser denne med teipen over den tverrgående skjøten. Avslutt den tverrgående teipen med en såkalt ”brettsikring”. Hvis PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat brukes på store rektangulære kanaler, monteres den på en tilsvarende måte, men bør da også sikres ytterligere med stifter og skiver. Avhengig av kanalens størrelse og isolasjonens tykkelse kan det kreves 6 –10 stifter og skiver per m2. Skivene må fugetettes.

Teipen skal kun brukes til fugetetning og erstatter ikke spiralvikling eller stropping.
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat brukes ved isolering mot kondens.
Bruk aldri smalere teip enn 75 mm ved fugetetning av PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.
Bruk brettsikring. For utførelse av ”brettsikring”
Ved branncelleskillende gjennomføringer, ved kombinasjonen brann/kondensisolering, skal dampsperre fugetettes mot vegg eller bjelkelag.
PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat tilfredsstiller brannteknisk klasse A2-s1, d0.
For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.