Arbeidsanvisning Tilleggsisolere kjellervegger fra innsiden

Du bør ikke tilleggsisolere fra innsiden som eneste tiltak på grunn av risikoen for fuktproblemer. Hvis du likevel velger å gjøre dette, må det sikres at veggen er tørr året rundt. Drenering og utvendig tilleggsisolering bør alltid utføres først.

2019-03-25

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Produkter som føljer med: PAROC eXtra og GRS 30. 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Før du isolerer kjellerveggen innvendig, bør du først kontrollere at veggen er tørr samt drenere og isolere veggen fra utsiden med PAROC GRS 20 eller GRS 30 Markplate. Da får du både isolering og fuktbeskyttelse samtidig. Når du har drenert og isolert kjellerveggen på utsiden, kan du supplere med en tynn komfortisolasjon på innsiden. Vi anbefaler at du bruker stålstendere da fukt kan skade virket. Det brukes ingen luft- og dampsperre. 


 

 

 

 

 

Fjern fôringer og lister, radiatorer o.l. Fest en stålskinne, 45 mm, i tak og gulv 20 mm fra veggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg PAROC XSS 002 Svillelist (A) under stålskinnen på gulvet for å beskytte mot fukt. Hvis underlaget er betong, spikrer du fast skinnen med stålspiker eller bruker boltepistol.

1. Eksisterende tak

2. Eksisterende vegg

3. Eksisterende gulv

4. Stender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest de stående stålstenderne mellom gulv- og takskinnene. Begynn i hjørnene. Bruk vater, og lodd inn den første stenderen. Monter deretter PAROC GRS 30 (C) bak de stående stenderne, noe som gir en effektiv fukt fuktavskillning og bryter kuldebroen mellom kjellerveggen og stenderne. Bruk en tolk for å få riktig avstand mellom stenderne. Ta kontakt med elektriker og rørlegger for eventuell installasjon av stikkontakter og radiatorer. Ved vinduet kan du vinkle stenderen for å få riktig helling. Tett rundt vinduene med tetteremse (B).

1. Hjørner

2. Eksisterende vegg

3. Stender skråkappes ev. ved vindusnisje

4. Stender

5. Board

6. Isolasjon

 

 

 

 

 

 

 

Monter PAROC eXtra stålstenderplate c600 (eller c450) (D) mellom stålstenderne. Bruk om mulig hele plater, og sørg for at isolasjonen tetter godt mot stenderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nå er det klart for å sette opp innerkledningen, f.eks. gipsplater.

1. Isolering

2. Befintlig vägg

3. Gips

4. Regel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få utført det elektriske arbeidet, og gjør ferdig veggen med sparkling, maling eller tapetsering. Monter fôringer og lister.