Arbeidsanvisning PAROC XSS 002 Svilletetning og XSS 015 Svilletetning L

Svilletetning/Svilletetning L gir svært god lufttetting ved svillen og bryter effektivt fukttransporten fra betongplatte til sville. Utformingen med langsgående "kammer" på den ene siden gir høy sikkerhet mot luftlekkasje i forbindelsen mellom grunnen og gulv-/veggkonstruksjonen. 

Svilletetning L er utstyrt med en overlapping av luft- og fuktsperre, som gir ekstra høy sikkerhet mot luftlekkasje og som kan brukes som beskyttelse for svillen før veggmontering.

OBS! Vend den rillete siden ned.

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

2018-05-28

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Rengjør grunnmuren eller betongplaten nøye. Skrap bort murmørtel, grus, sagspon og lignende, eller bruk stålbørste for å få en helt ren overflate. Større ujevnheter meisles bort. Sørg for at overflaten er flat og jevn. Svilletetningen monteres deretter slik at den kommer rett under svillen. Det er viktig å velge en bredde på svilletetningen som er minst like bred som svillen som senere skal monteres.

Vend svilletetningens rillete side nedover mot betongen, og når det gjelder XSS 015 betyr det at plastfilmen ender opp på toppen. Svilletetningen rulles deretter ut og festes med stålspiker eller dobbeltsidig tape. Endelig fastsetting skjer når svillen monteres til grunnplaten med egnet spiker.

             

            

 

Svilletetning L har en overlapping av luft- og fukttett plastfolie som brettes over svillen som beskyttelse mot nedbør og tilsmussing før veggen monteres. For å holde den på plass legges det en lekt på oversiden som samtidig beskytter platen, eller man kan feste den på utsiden av svillen eller grunnen.

Når veggen monteres, brettes overlappingen ut og opp på innsiden av veggens luft- og fuktsperre og tapes. Bruk aldersbestandig tape, f.eks. PAROC XST 013 Tettetape, for tetting mot plast samt ved reparasjon av eventuelle skader.