Arbeidsanvisning PAROC XMV 012, XMV 020, Luft- og dampsperre og XST 013 Tettetape

PAROC XMV er en polyetylenfolie som brukes som luft- og dampsperre i yttervegger, gulv og tak. Sammen med våre tapeprodukter får du et komplett system som garanterer en sikker tetthetsfunksjon i bygningens levetid.

 

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

2018-08-16

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Tettetapen PAROC XST 013 er en enkeltheftende tape som passer til å føye sammen skjøtene mellom plastfolier for å få et heldekkende luft- og diffusjonstett sjikt. Den kan også brukes ved vindus- og dørsmyger, bjelkegjennomføringer m.m. Fordi produktet kan feste seg hardt til sin egen rygg, har det et beskyttelsespapir som tas av ved montering.
Ved montering i tak og gulv må det tas hensyn til sikkerhetsforskrifter om gjennomtråkking. 

Luft- og dampsperren monteres med en anbefalt overlapping på 200 mm. Skjøten skal være tapet og klemt for beste resultat. Bruk godkjent tape, f.eks. PAROC XST 013 Tettetape. Ved montering på trestendere benyttes det stifter, og på platestendere benyttes PAROC XFM 003 dobbelttape. 

For å sikre best mulig vedheft med våre taper, må overflaten være tørr, ren og fri for olje. Til å rengjøre overflaten kan du f.eks. bruke rødsprit eller lignende. 

Kvaliteten og vedheftet til tapen avhenger av trykk og temperatur. En god utførelse skjer med normal håndkraft eller en plastspatel som følger plastfoliens overflate slik at det ikke oppstår folder. Optimal temperatur ved påføring er over +5 °C.

Hvis det skal bygges innervegger før plastfolien er montert, skal det monteres en remse med plastfolie ved overgangene til tak, gulv og vegg. Luft- og dampsperren bør ikke brukes hvis konstruksjonen skal ha en fuktsperre, f.eks. som i våtrom.

MONTERING I TAK OG SKRÅTAK

Kapp luft- og dampsperren til ønsket lengde, slik at den kan dras ned 200 mm på ytterveggene. Brett den ut til full bredde, og fest den mot bjelkene i lengderetningen. Skjøten skal være tapet, klemt over bjelken og utføres med minst 200 mm overlapping. Maksimalt c/c 400 mm på rupanel.  

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ VEGG
Rull ut luft- og dampsperren ved overflaten som skal dekkes, og kapp til ønsket lengde. Brett ut den kortere fliken mot taket, og fest luft- og dampsperren i stenderne jevnt rundt vindu og dør.  Skjøten skal være tapet, klemt over bjelken og utføres med minst 200 mm overlapping. 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ GULV
Rull ut luft- og dampsperren på overflaten som skal dekkes, og kapp til ønsket lengde slik at den kan dras opp 200 mm på ytterveggene. Overlappingen skal være 500 mm, men hvis skjøtene tettes gjennom taping, er det nok med 200 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ LAVTHELLENDE TAK 
Det skal brukes luft- og dampsperre ved alle typer lavthellende tak. Luft- og dampsperren plasseres for best resultat inntrukket i isoleringssjiktet maks. 1/3 inn i konstruksjonen regnet fra den varme siden, uansett underlag. Skjøter skal tapes både i lengderetning og på tvers og utføres med minst 200 mm overlapping. På underlag av trapesprofilert stålplate legges skjøten over profiltoppen. Mot vertikale flater dras luft- og dampsperren opp og festes med dobbeltsidig tape. Skader i form av hull skal dekkes med ny luft- og dampsperre, mens rifter repareres med godkjent og aldersbestandig tape. 

 
HULL OG GJENNOMFØRINGER
Alle hull og gjennomføringer i luft- og dampsperren skal tettes nøye med godkjente, aldersbestandige produkter.  

For å tette større hull i luft- og dampsperren kan man bruke et eller flere ark av PAROC XST 012 Tapeark. Den brukes også ved hulltaking i forbindelse med installasjon av PAROC Løsull, når man skal skjære opp og tette luft- og dampsperren igjen.  Det er viktig at den påføres med trykk mot plastfoliens overflate for å unngå folder. 

PAROC XST 013 Tettetape kan brukes til å tette mindre hull. Ved bjelkegjennomføringer tapes en runde rundt bjelken. Sett en avklippet tapebit på hver siden av bjelken med halve flaten på bjelken og den andre halvdelen mot tettesjiktet. Klipp og brett i over- og underkant. Gjør det samme på over- og undersiden.

Bjelkegjennomføringer kan også tettes med PAROC XSS 005 Tetningsbånd av butylgummi, som er fleksibelt, tilpassbart og som fester seg til de vanligste materialene. Det gjør at produktet er spesielt egnet som tetning rundt mindre gjennomføringer, kanter og hjørner. Den legger seg godt inntil ujevnheter og vinkler uten å måtte legges i flere lag. 

VINDUER OG DØRER
For å tette hjørnene i vindu- og dørsprekker benyttes PAROC XMV 002 hjørnetett. Den er utformet for å passe til tre ulike hjørnedybder, 125, 170 og 200 mm, men kan enkelt formateres til andre mål. Hjørnetetningen monteres med Tettetape.

INNERHJØRNER 
Dampsperren må være ubrutt i vinkler der f.eks. tak og vegger eller gulv og vegger møtes. PAROC XMV 003 Vinkeltett er formbar og hjelper deg å oppnå den optimale løsningen.