Arbeidsanvisning Isolere yttervegg med Klimaplate PAROC WAS 35tt

PAROC WAS 35tt

Klimaplate™ PAROC WAS 35tt er laget av ikke-brennbar steinull for isolering av eksisterende og nye ventilerte yttervegger. Veggplaten kan brukes i ettsjiktssystemer der isolasjonen og yttersjiktet mot ventilasjonsspalten består av ett og samme produkt.

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

For at veggkonstruksjonen som helhet skal bli tilfredsstillende, er det avgjørende at de ulike konstruksjonsdelene fungerer optimalt sammen. Man bør for eksempel ikke begynne å varme opp bygningen før man har montert luft- og dampsperren. Grunnen til dette er at vanndamp kan transporteres gjennom konstruksjonen og kondensere mot det utvendige tettesjiktet. Montering av luft- og dampsperre, se separat anvisning. 

Plater av steinull påvirkes i mye mindre grad av fukt. Steinull suger ikke vann kapillært og tar ikke opp fukt fra luften. Fukt som kan komme inn i yttersjiktet, f.eks. ved styrtregn i byggefasen, tørker raskt opp uten å skade isolasjonen. Dette betyr at klimaplaten kan være ubeskyttet mot vær og vind i kortere tid i byggefasen. 
For å kunne bære den vertikale lasten fra fasadekledningen, monteres det en gjennomgående lekt oppe og nede på fasaden samt rundt vinduer og dører og mellom hver etasje. Hvis underlaget er betong eller tegl, må du forbore hull og f.eks. bruke Hilti Fasadeplugg HRD til å feste lekten og spikerslaget. Rommet bak den trykkutjevnende fasadekledningen skal være ventilert slik at fukt kan transporteres bort. Valget av tykkelse på klimaplaten avhenger av vindhastigheten og utformingen av den ventilerte luftspalten. Dette er beskrevet i en separat prosjekteringsanvisning. Der fremgår også hvilken tykkelse som anbefales for å beskytte den bærende konstruksjonen mot fukt.

Klimaplaten er en fullgod vindbeskyttelse mot luftbevegelser i isolasjonen som er plassert mellom stenderne. Hjørner er ofte kritiske punkter i en ventilert veggkonstruksjon. Her trenger man et vertikalt vindtett sjikt som hindrer luftbevegelsene i å ta seg lenger inn i kontruksjonen. Det vindtette sjiktet kan utføres med Vindtett eller kledningsplater. På vindutsatte steder og fra tredje etasje og opp i høye bygninger skal et heldekkende vindtett sjikt som Vindtett eller kledningsplater plasseres på reisverket innenfor klimaplaten. 

Det legges stor vekt på monteringen av klimaplaten. Innfesting skjer med spiker eller skrue og plastbrikke med c-avstand 300 mm i kant og 600 mm midt på platen utenpå den bærende konstruksjonen. Det må ikke oppstå gliper der luften kan ta seg inn, og derfor skal plateskjøtene på klimaplaten alltid legges over stender.


Avstandsstykke med samme tykkelse som klimaplaten monteres med c/c 600 bak spikerslagene for å unngå at isolasjonsplatene trykkes sammen. Avstandsstykket tar ingen vertikal last. For å kunne bære den vertikale lasten fra fasadekledningen, monteres det en gjennomgående lekt oppe og nede på fasaden samt rundt vinduer og dører og mellom hver etasje. 

Ved stående fasadekledning monteres spikerslaget horisontalt c/c 600 mm utenpå avstandsstykkene og klimaplaten.  Hvis den stående fasadekledningen har slett bakside, monteres en lekt vertikalt før det horisontale spikerslaget monteres. Ved liggende fasadekledning monteres spikerslaget vertikalt c/c 600. Spikre eller skru rett gjennom både stender og klimaplate. Forankringslengden bør være minst 25 mm, lengden som avhenger av isolasjonstykkelsen, dimensjoneres fra gang til gang. Monter ved behov et musebånd på det nedre spikerslaget.

Eventuelt vann som lekker inn bak fasadekledningen, skal avledes ved å montere en plate, membran eller tilsvarende over vinduer, dører og ved sokkel. Klimaplaten avsluttes ca. 10 mm over vannavleder og sokkel. Monter fasadekledningen og fôring rundt dører og vinduer.