Arbeidsanvisning Isolere torvtak med PAROC Turf Torvtaksplate

Isolera torvtak med Paroc Turf torvtaksplatePAROC TURF torvtaksplate er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak. Torvtaket er et kompakt tak der torvtekkingen ligger direkte på varmeisolasjonen over et heldekkende, vanntett takbelegg med sveisede skjøter.

 

Sintef godkjenning Paroc Turf

SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 omfatter PAROC TURF Torvtaksplate og den prinsipielle oppbygningen av taket. 

 

 

2019-02-22

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

 

 

Glasögon

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du 

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).alltid bruke tettsittende vernebriller.

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og enkel adkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen luftlommer mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Glipper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike glipper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet.

Inntil 25% av total isolasjonstykkelse kan legges under takbelegget uten at det er fare for kondens på takbeleggets underside. 

Legg ut et eller flere lag av PAROC TURF. Skjøtene forskyves mellom isolasjonslagene. Ved to eller flere isolasjonssjikt legges disse ut umiddelbart etter hverandre. 

Isolasjonsplaten har en SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 som omfatter PAROC TURF Torvtaksplate og den prinsipielle oppbygningen av taket.  


I tillegg til betingelser for bruk som er gitt bør anbefalingene for tekking med torv som angitt i Byggforskserien 544.803 Torvtak følges. Les mer her >