Arbeidsanvisning Isolere pussede fasader med PAROC Linio

PAROC Linio er montert ved hjelp av lim og / eller mekaniske festemidler. Ved bruk av ett eller flere isolasjonslag, anbefales alltid mekaniske festemidler. Følg systemleverandørens instruksjoner!

2019-03-25

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Generelt gjelder følgende forholdsregler.

 1. Legg isolasjonen nøye
  Legg isolasjonsplatene direkte mot underlaget for å unngå gjennomgående luftkanaler mellom veggen og isolasjonen. Monter isolasjonsplatene liggende med forskjøvne skjøter, og unngå å bruke biter som er kortere enn 20 cm, da dette kan føre til defekte skjøter.
 2. Unngå langvarig eksponering
  Isolasjonen må være fri for skitt og andre forurensninger for å sikre riktig vedheft mot pussjiktet. Dette må også tas hensyn til under oppbevaring og transport av isolasjonen før installasjonen. Vær forsiktig med kantene på isolasjonen. 
  La ikke isolasjonen ligge ubeskyttet over lengre tid. Langvarig eksponering for vær og vind tærer på overflaten til isolasjonen, noe som forårsaker dårlig vedheft til pussjiktet. Hvis materialet har vært eksponert for vær og vind, bør 1–2 mm av isolasjonens overflate børstes vekk. Beskytt isolasjonen mot kraftig regn. Steinull er et bestandig materiale, men vi anbefaler at isolasjonen dekkes til under installasjonen, spesielt i perioder med kraftig regn.
 3. Våt isolasjon i konstruksjonen
  Steinull er dampgjennomslippelig og fuktavvisende. Hvis overflaten til et produkt blir våt etter at det er installert i en konstruksjon, tørker det vanligvis raskt uten at det virker negativt inn på de termiske egenskapene. Isolasjon som har blitt litt våt på den umerkede siden, kan monteres på veggen, da den vil tørke. Bruk imidlertid ikke isolasjon som har blitt våt på begge sider.
 4. Oppbevaring 
  For å sikre en velfungerende isolering, må den oppbevares slik at den ikke skades, blir våt eller skitten. Dekk til med presenning hvis pallen er åpnet.

En sjelden gang forekommer bindemiddelgjennomslag på pussede fasader. Det oppstår når uherdet bindemiddel fra isolasjonsplatene trenger gjennom pussen sammen med vann. Gjennomslaget er en sammensetning av jern og fenol. Det oksiderer ved kontakt med luft og gir en misfarging i pussoverflaten. Fargen er først rødbrun før den blir mørkebrun og til slutt lysebrun. Fargen falmer mer og mer. Etter maksimalt et år er flekken på overflatepussen falmet/vasket helt bort.

Typiske vår- og høstfenomener 

Om våren, i april – juni, tørker pussen raskt, og eventuelle bindemiddelgjennomslag viser seg raskt. Om høsten, derimot, når det er høy luftfuktighet og pussen tørker sakte, oppdager man som regel ikke bindemiddelflekker man er helt ferdig med arbeidet. Denne generaliseringen gjelder selvsagt ikke alltid, men vi har likevel valgt å beskrive dette som typiske vår- og høstfenomener. 

Hva gjør jeg hvis dette skjer om våren?

 1. Utfellinger på grunningsmørtelen kan du bare la være. Hvis flekken er stor, bør du imidlertid «grave» den bort (se punkt 2). Det samme hvis flekken er større enn Ø 100 mm. Vi vet av erfaring at minst 90 % av gjennomslaget på grunningsmørtelen forsvinner med grovpussmørtelen.
 2. Gjennomslag på grovpussmørtelen fjernes. Det er flekkens kjerne som må fjernes. Hvis kjernen er grågrønn, er steinullen trolig fortsatt våt. Da er den svært lett å identifisere. Fjern pussen med en meisel, og skrap bort flekken på steinullen gjennom nettet. Klipp ved behov. Det er vanligvis nok å klippe av en tråd, og du trenger da ikke forsterke nettet etterpå. Hvis flekken i pussen er mindre enn Ø 30 mm og homogen i fargen, kan du la den være. Men du bør fjerne alt for å være på den sikre siden. Deretter reparerer du hullet med mørtel. Sett eventuelt inn en bit steinull først, men flekkene er normalt så små at det ikke er nødvendig. 
   

Hva gjør jeg hvis dette skjer om høsten?

 1. Den typiske «høstflekken» oppdages først på overflatepussen.  Den er generelt større og mer diffus, og fremtrer mer eller mindre tydelig alt etter fargen på pussen. Høstflekken pleier å forsvinne, men vent minst en måned med å legge på ny overflatepuss, for å være sikker på at den ikke dukker opp igjen. Det beste er å vente til våren med justeringen. 

Hvem står for kostnadene?

Paroc AB står for alle kostnader som direkte skyldes bindemiddelgjennomslag. Vi skal imidlertid gis mulighet til å inspisere fasaden før det settes inn tiltak.