Arbeidsanvisning Isolere med PAROC Cortex og PAROC Cortex b

 

PAROC Cortex er en steinullsbasert løsning bestående av en steinullsplate kledd med et ikke-brennbart vindtett lag. Den er beregnet for fleretasjeshus med ventilerte fasader, og kan brukes så vel til renovering som nybygging. 


2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.
 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Avhengig av vindbelastning, bygningens høyde, fasadesystem og underlag velges det egnede innfestinger og skruer.

Det finnes flere typer fasadesystem som kan brukes til denne konstruksjonstypen. Det som beskrives nedenfor, er en prinsippløsning for installasjon av varmeisolering i en vertikal bærekonstruksjon i metall. Ta alltid kontakt med systemleverandøren for detaljerte anvisninger.

Installation Paroc Cortex   Metall leder mye varme. Bruk derfor om mulig en avstand mellom innfesting og vegg for å bryte kuldebroen som ellers vil oppstå.
 Installation Paroc Cortex Fest inn PAROC eXtra med minst én innfesting per plate.

Installation Paroc Cortex

Monter PAROC Cortex inntil med overlappende skjøter som vindbeskyttende lag. Bruk minst 3 innfestinger per m2.

Minste avstand mellom innfestinger er 600 mm. I stedet for en tosjiktsløsning, dvs. PAROC eXtra + PAROC Cortex, kan man heller bruke ett lag med PAROC Cortex One. Det er viktig at det ikke oppstår luftspalter mellom veggen og isoleringen.

Monter vertikale profiler som skaper en ventilert luftspalte. Luftspalten bør være minst 20 mm.  

Installation Paroc Cortex

 

For å få en ubrutt vindbeskyttelse av hele klimaskjermen, anbefaler vi at alle skjøter og gjennomføringer tapes med Cortex-tape. For vegghjørner og avslutninger rundt vinduer og dører kan du bruke den bredere Cortex Hjørnetape. For å sikre best mulig vedheft, må overflatene være rene og tørre samt frie for slippmidler som fett og olje.

 Installation Paroc Cortex

Monter fasadekledningen iht. leverandørens anvisninger og anbefalinger.

Avhengig av vindbelastning, bygningens høyde, fasadesystem og underlag velges det egnede innfestinger og skruer.

Det finnes flere typer fasadesystem som kan brukes til denne konstruksjonstypen. Det som beskrives nedenfor, er en prinsippløsning for installasjon av varmeisolering i en horisontal bærekonstruksjon i metall. Ta alltid kontakt med systemleverandøren for detaljerte anvisninger.

Installation Paroc Cortex   Metall leder mye varme. Bruk derfor om mulig en avstand mellom innfesting og vegg for å bryte kuldebroen som ellers vil oppstå. Monter metallprofiler til innfestingen for å skape en horisontal bærekonstruksjon. Egnet avstand mellom profilene vertikalt er 1200 mm
 Installation Paroc Cortex Monter PAROC eXtra, stålstenderplate c600 i bærekonstruksjonen inntil underlaget. Ved behov kan isolasjonen festes med en innfesting per plate.

 

Installation Paroc Cortex

Monter PAROC Cortex inntil med overlappende skjøter som vindbeskyttende lag. Bruk minst 3 innfestinger per m2. Minste avstand mellom innfestinger er 600 mm. Alternativt kan du bruke et lag PAROC Cortex One. Det er viktig at det ikke oppstår luftspalter mellom veggen og isoleringen.

Monter hatteprofiler som skaper en ventilert luftspalte. Luftspalten bør være minst 20 mm.

 

Installation Paroc Cortex

 

For å få en ubrutt vindbeskyttelse av hele klimaskjermen, anbefaler vi at alle skjøter og gjennomføringer tapes med Cortex-tape. For vegghjørner og avslutninger rundt vinduer og dører kan du bruke den bredere Cortex Hjørnetape. For å sikre best mulig vedheft, må overflatene være rene og tørre samt frie for slippmidler som fett og olje..

 

 Installation Paroc Cortex

Monter fasadekledningen iht. leverandørens anvisninger og anbefalinger.

 

Installation Paroc Cortex  

Fasaden festes med kramper mot underlaget, og antallet kramper bestemmes av den aktuelle vindbelastningen.

 Installation Paroc Cortex Legg isoleringen inntil, enten som tosjiktsløsning med PAROC eXtra + PAROC Cortex eller som ettsjiktsløsning med PAROC Cortex One. Luftspalten bør være minst 30 mm

 

Installation Paroc Cortex

For å få en ubrutt vindbeskyttelse av hele klimaskjermen, anbefaler vi at alle skjøter og gjennomføringer tapes med Cortex-tape. For vegghjørner og avslutninger rundt vinduer og dører kan du bruke den bredere Cortex Hjørnetape. For å sikre best mulig vedheft, må overflatene være rene og tørre samt frie for slippmidler som fett og olje.
 Installation Paroc Cortex

Monter fasadekledningen iht. leverandørens anvisninger og anbefalinger.