Arbeidsanvisning Isolere kalde himlinger med PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy

Paroc CGL 20cy kan brukes i mindre oppvarmede områder som kjeller, parkeringshus og andre rom hvor rommet over er oppvarmet. Montering av Paroc CGL 20cy skal alltid være på den kalde siden for å unngå kondensering.

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.
Les mer

Installation PAROC CGL 20cy 
Det er lett å isolere en kjeller tak med med PAROC CGL 20cy.
Se det animert installasjonvideon her >>

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PAROC CGL 20cy er en lamell som limes rett på betong. Dette fjerner mye av det tradisjonelle arbeidet og skaper en overflate som enkelt kan ferdigstilles uten behov for bæreverk eller mekaniske innfestinger. Den fasede kanten på lamellen gjør alle mindre ujevnheter usynlige og det ferdige innertaket mer estetisk tiltalende. PAROC CGL 20cy monteres med et sementbasert lim, for eksempel PAROC XPG 001 Bygglim.

PAROC CGL 20cy limes direkte til betongen med PAROC XPG 001 Bygglim, som er spesielt utviklet til formålet. Det kan brukes inn- og utvendig på alle mineralske og nesten alle organiske underlag. Overflaten som lamellene limes mot, skal være godt rengjort og bærekraftig

Installation PAROC CGL 20cy 

Forbered bygglimet. Mål opp vann og tilfører tørrmørtelen. Blandingsforhold 5,75 liter vann per 25 kg sekk. Bland godt og la hvile i ca. 5 minutter. Bland igjen før bruk.

Installation PAROC CGL 20cy 


Påfør bygglimet heldekkende på baksiden av lamellen. Materialforbruk ca. 4–5 kg/m2 avhengig av underlag. Dette er beregnet på ublandet lim.

 
Installation PAROC CGL 20cy  Bruk en tannet sparkel ved påføringen, størrelse 15 mm. 
Installation PAROC CGL 20cy Monter lamellene mot undersiden av betongen med overlappende skjøter, som bildet viser. For å få best mulig vedheft må dette gjøres innen 10 minutter etter påføringen. Bruk et redskap som ikke gir fingermerker i den ferdige overflaten.


Installation PAROC CGL 20cy Himlingen er klar for påfølgende maling. I noen miljøer der det ikke er spesielle krav til utseende, kan malingen utelukkes.


Himlingen skal males med produkter beregnet for underlaget og iht. malingsprodusentens anvisninger. Det anbefales å bruke en porøs maling som beholder overflatens høye lydabsorpsjonsegenskaper. Aktører som produserer systemer for pussede fasader, har de riktige produktene for maling. 

Målningsutrustning 

Malingsutstyr.

Förbered färgsputan för målning av PAROC CGL 20cy 

Fyll maling i malingssprøyten.

Målning av PAROC CGL 20cy  Påfør malingen ved å sprøyte den ...
Målning av PAROC CGL 20cy  ... på overflaten som et tynt lag ...
Målning av PAROC CGL 20cy  ... over det hele.
Målad PAROC CGL 20cy Ferdigmalt overflate.