Paroc Hällekis isolasjonsanlegg skal kutte utslippene med ~80 %

26 apr 2024

Tillegg 2024-05-06 (informasjon om støtte fra Industriklivet)

Owens Corning, eier av Paroc AB, er dedikert til å nå sine mål i forhold til GHG-protokollen og fortsetter å investere i en bærekraftig fremtid. Selskapet konverterer smelteprosessen ved Hällekis-anlegget i Sverige, fra koksfyrte ovner til elektrisk smelting, for å redusere utslipp i henhold til scope 1 og 2* med omtrent 80 prosent. Dette innføres for å styrke selskapets markedsledende posisjon, forbedre produksjonseffektiviteten og sikre fortsatt tilfredsstillelse av kundenes forventninger i det europeiske markedet.


Paroc ABs Hällekis-isolasjonsanlegg i Sverige

Owens Corning investerer i en ombygging av Paroc ABs Hällekis-isolasjonsanlegg i Sverige. Anlegget vil gå fra en smelteprosess med koksfyrte ovner, til elektrisk smelting. Dette markerer enda et steg mot selskapets mål for reduksjon i utslipp av klimagasser (GHG). Etter ombyggingen vil anlegget levere isolasjon med et lavt karbonavtrykk også til kunder i Norge og Danmark.

Jari AirolaInvesteringen anslås å redusere utslipp i henhold til scope 1 og 2* med omtrent 80 prosent, som muliggjør en betydelig reduksjon i det innebygde karbonet i produktene som produseres ved anlegget. Investeringen er i tråd med Owens Cornings vitenskapsbaserte mål om å redusere GHG-utslipp i henhold til scope 1 og 2*med 50 prosent innen 2030, sammenliknet med en basislinje fra 2018.

– Dette prosjektet vil bidra til å sikre at vi fortsetter å møte kundenes forventninger i det europeiske markedet, og styrker vår profil i Norden ved å bevise engasjementet vårt til disse viktige markedene vi opererer i," sier Jari Airola, Vice President i Owens Corning Europe og administrerende direktør i Europe Insulation.

Prosjektplanen planlegger for en mulig oppstart av den elektriske smelteprosessen tidlig i 2027. Hällekis-anlegget ble opprinnelig etablert i 1978 og vil feire 50 år med drift i 2028. I dag sysselsetter anlegget 250 personer, og produserer steinullisolasjon til bruk i bygningsisolasjon og tekniske isolasjonsapplikasjoner.


Paroc ble en del av Owens Corning i 2018 og har en sterk posisjon innen både bygnings- og teknisk isolasjon i kjernemarkededene Finland, Sverige og Baltikum. I tillegg har Paroc-produkter sterke utfordrerposisjoner over hele Norge, Polen, Tyskland og Storbritannia.

Les mer om Owens Cornings bærekraftstiltak i deres årlige bærekraftsrapport.

*Scope 1 inkluderer de direkte utslippene fra egen produksjonsvirksomhet.
*Scope 2 inkluderer indirekte utslipp fra produksjon av kjøpt energi.

 

Prosjektet for ombygging av isolasjonsfabrikken i Hällekis mottar støtte fra Industriklivet, det svenske Energimyndighetens program for å støtte svensk industris overgang til fossilfritt.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Emmy Arebo
+46 76 222 7414
paroc@miltton.com