Studentleiligheter, Gøteborg, Sverige

Göteborgs Studentboligstiftelse (SGS) har gitt entreprenøren MVB i oppdrag å utføre renoveringen av flere av husene i Rosendalsområdet i Gøteborg. Området består av rundt 700 leiligheter. Oppussingsarbeidet startet i 2019 og siden har de renovert flere hus i etapper.

Bygningene er tilleggsisolert med brannsikker og energieffektiv PAROC Steinull, noe som lover godt for en bærekraftig bolig for fremtiden, med fin innendørs komfort og lave energikostnader.

Brukte produkter:

PAROC eXtra
PAROC Cortex pro

Studentstaden Rosendal - Energieffektive boliger for studier og studentliv

I Skandinavia er det i dag mange boliger, både eneboliger og leilighetsbygg, som har stort behov for renovering og energieffektivisering. Et eksempel er studentboligene i Studentstaden Rosendal i Gøteborg. Nå får bygningene et brannsikkert og energieffektivt isolasjonslag for en lys fremtid med lavere energiforbruk og økt komfort.

Studentbyen Rosendal i Gøteborg-området i Kålltorp har en lang historie. Den ble bygget i perioden 1968-1970 av Göteborgs Studentboligstiftelse og er en del av Gøteborgs bevaringsprogram. Området, med sin karakteristiske branngule fasade, er en tydelig representant for sin tids byggeteknikk med søyleramme og har en interessant og uvanlig løsning med hemsganger innendørs. Oppussingen, som nå er i full gang, var imidlertid tiltrengt. — Fasaden hang i utgangspunktet løst mange steder, sier Anders Persson, anleggsleder fra entreprenøren MVB, som fikk i oppgave å utføre oppussingen. Med brannsikker og energieffektiv steinullisolasjon lover det godt for bærekraftige boliger for fremtidige studenter, med både fin innekomfort og lave energikostnader.

Samarbeid med kontinuerlig dialog

Sammen med aktørene MVB og Beijer Bygg har Paroc utviklet en løsning som fungerer for prosjektet både når det gjelder montering og energieffektivitet. For å lette fremdriften i prosjektet har også en teknisk rådgiver fra Paroc vært på stedet i Gøteborg for å diskutere produkter og løsninger. Vi kan ofte gi råd som letter arbeidet i løpet av prosjektet. Dette gjør at entreprenøren kan føle seg trygg på at løsningen fungerer.

Løsningen for veggisolasjonen er en PAROC eXtra 70 mm i kombinasjon med PAROC Cortex pro 50 m, en stabil isolasjonsplate med innebygget vindbeskyttelsesmembran. Dette gjør det til et meget godt og effektivt valg for fasader, fremfor alt i fleretasjesbygg.

– Til dette prosjektet har vi valgt en løsning med PAROC eXtra i kombinasjon med PAROC Cortex, som har innebygget frontrute, sier Fredrik Andersson, som er anleggsleder fra MVB. "Vi opplever at produktene fungerer veldig godt sammen i vår montering, noe som gjør at vi sparer tid og får en god miljøbalanse." Anders er enig og understreker viktigheten av å bruke både materialer og tid effektivt på byggeplassen. "I alle byggeprosjektene våre ønsker vi å minimere transport og materialavfall. Det er viktig å være effektiv helt fra starten. På denne måten kan vi skape bærekraftige prosjekter".

Fredrik Andersson, MVB Bygg

Fredrik Andersson, anleggsleder MVB Bygg.

 

Tony Kjellén, teknisk selger i Paroc, forteller om hvordan han besøkte prosjektet i Gøteborg for å sjekke produkter og løsninger.

«Når det gjelder oppussingen av studentleilighetene på Rosendal, besøkte jeg prosjektet sammen med vår distriktselger. Da fikk vi muligheten til å se nærmere på kundens behov og hjelpe dem med en løsning som fungerer både med tanke på montering og energieffektivitet.»

Helt fra oppstart av prosjektet i 2019 har Michael Bergqvist, som jobber som proffselger i Beijer, vært med. Han trekker frem viktigheten av en god dialog i denne typen prosjekter som strekker seg over lang tid.

"Vi startet prosjektet tilbake i 2019, og har siden den gang hatt en god dialog og kontinuerlig oppfølging med kunden."

Michael Bergqvist, Beijer Bygg
Michael Bergquist, Proffselger Beijer Bygg 

Omfattende renovering gir energieffektivitet

Området består av rundt 20 bygg med til sammen over 700 leiligheter og er renovert i flere omganger. Det pågår nå en omfattende totalrenovering i området, hvor tilleggsisolering av hvert hus er en viktig del. De branngule karakteristiske fasadeplatene skiftes ut og restaureres i samme mønster og nyanser som tidligere. En energirenovering stiller store krav til alle deler av bygget. Derfor skiftes også vinduene, det blir nye balkonger, balkongdører og uteterrasser. Inne i leilighetene lages det nye planløsninger, nye bad, kjøkken og utførelser. Her fornyes også stammer, strøm og ventilasjon. Videre utvides gårdsplassens hemsganger og heiser skiftes ut.

Konsulentfirmaet Bengt Dahlgren har på oppdrag fra MVB utført en energiberegning for to av husene. Da kan man slå fast at den delen av varmebehovet som oppstår på grunn av overføringstap er mer enn halvert som følge av forbedringene i klimaskjermen.

Rosendalsområdet rundt Studiegången er en del av Göteborgs Studentboligstiftelse (SGS). De har gitt MVB i oppdrag å utføre oppussingen av flere av husene. MVB startet arbeidet i 2019 og har siden renovert flere hus i etapper. I løpet av sommeren 2022 ble trinn tre fullført. Trinn fire skal stå ferdig i mars 2023 og trinn fem forventes å stå ferdig i desember 2023. Da er nærmere 300 leiligheter energirenovert.

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Energiklok renovering
År 2023
Land Sweden
Adresse Studiegången
Postnummer og sted 41681 Göteborg
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.