Studentboliger, Bergen

Fantoft TRE Studentboliger i Bergen er to hus bygd i massivt tre i samsvar med passivhusstandarden. Det ene huset er fem etasjer høyt, og det andre har seks etasjer. Det er Studentsamskipnaden i Bergen, SiB, som står bak byggeprosjektet og utleie av studentboligene på Fantoft. SiB tilbyr i dag ulike typer boliger i alle prisklasser til mer enn 4400 studenter og er den desidert største aktøren i utleiemarkedet i Bergen.

Husene, som er bygd av solid tre istedenfor de mer vanlige materialene stål eller betong, er isolert med PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO. PAROC Klimaplate ZERO er en både kostnadseffektiv og tidseffektiv løsning som gir et homogent isolerende lag med minimalt med kuldebroer. 

Paroc har også, via Swegon, levert materiale som blir brukt til brannisolering av ventilasjonskanalene i de nye studentboligene. PAROC steinullprodukter oppfyller kravene i den høyeste brannklassen – Euroklass A1. Ved å bruke isolasjonsløsninger med PAROC steinull oppnås dermed en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse i bygningens levetid.

 

Produkter som er brukt:

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO

Paroc HVAC Fire Mat Alucoat 
Paroc HVAC Fire Mat Comfort 

PAROC Klimaplate ZERO til nye Fantoft tre  

Fantoft er en bydel i Bergen, Norges nest største by. Der ligger Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole samt Høgskolen i Bergen, som tilbyr utdanning til blant annet ingeniører, lærere og sykepleiere.

Markedet for studentboliger i Bergen er presset, og høstsemesteret er ekstra vanskelig. Med Fantoft TRE kan SiB nå tilby ytterligere nærmere 324 sengeplasser fordelt på 289 rom, samt en barnehage for 60–80 barn. Barnehagen er først og fremst for studentenes barn, men er også åpen for andre.

ZERO er bra i høye trebygninger

SiB har valgt å bruke PAROC Klimaplate ZERO til byggeprosjektet i Bergen. Produktet muliggjør energirenovering som tilsvarer energiklasse A, men som i Bergen kan det også brukes i forbindelse med nyproduksjon som en utvendig isolering mot underlag av tre.

Lars-Erik Olsson, produktsjef for Paroc Byggisolering, forteller at det er mange gode grunner til å bruke PAROC Klimaplate ZERO i høye trebygninger – og da primært massivhus eller CLT-reisverk.  

”Systemet er enkelt å montere, selvbærende, kostnadseffektivt, naturlig bærekraftig og miljøvennlig. I tillegg gir det god beskyttelse mot både kulde, fuktighet og brann."

Løsningen med Klimaplate ZERO er basert på en ny festemetode med horisontale fasadeskruer som absorberer vindlast, samt vinklede fasadeskruer som absorberer vertikal last fra fasaden. De horisontale skruene fester også isolasjonen mot reisverket bak. Hvis antall vinklede fasadeskruer økes, økes også lastevnen. Denne kombinasjonen gir en meget robust konstruksjon med minimale kuldebroer. 

Arkitektkontoret er positiv

Bjørn Ivar Heggelund, forteller om utfordringene ved å tegne hus i massivt tre.

”Det var utfordrene å få byggene til å virke minst mulig massive og monotone til tross for høy utnyttelse på tomten og en veldig regulær rominndeling.”

Arkitektkontoret anser att Paroc Klimatskiva ZERO er et smart produkt.

”Det vi likte med isolasjonslosningen var att den kunne monteres direkte på massivtreet uten behov for lekter. Da får vi bedre U-verdi, mindre arbeid. Men det var utfordrerne å overbevise uavhengig kontroller av bygningsfysikk om att det var ok å ikke ha en egen vindsperre, det gikk flere runder for de godkjente dokumentasjonen.”

Det vi likte med isolasjonslosningen var att den kunne monteres direkte på massivtreet uten behov for lekter. Da får vi bedre U-verdi, mindre arbeid. 

Energi- og kostnadseffektivt

PAROC Klimaplate ZERO er en veldig kostnadseffektiv løsning som gir et homogent isolerende lag med minimalt med kuldebroer. Lars-Erik Olsson, Paroc, forteller at
han har utført noen beregninger fra et byggmesterperspektiv hvor han sammenlignet en konvensjonell isoleringsmetode (med lekter, isolasjon og vindsperre) med ZERO-systemet.

”Det er installasjonstiden som er hovedforskjellen. Det er nesten dobbelt så raskt å montere Klimaplate Zero. Den lavere lambdaverdien gir også en mer energieffektiv løsning. Alternativt kan veggtykkelsen reduseres hvis man sammenligner med den konvensjonelle metoden”

Enkelt – og det finnes hjelp

Paroc har laget et dimensjoneringsverktøy, som du finner på nettstedet. Med det kan man beregne antall fasadeskruer, lengden på dem samt dimensjonerte verdier på vindlast og
vertikallast.

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Veggisolering
År 2017
Land Norge
Adresse Fantoftvegen 14R
Postnummer og sted 5075 Bergen
Arkitekt B + B Arkitekter AS
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.