Industrien kan spare penger, energi & CO2

TIPCHECK-programmet er etablert av European Industrial Insulation Foundation, og hensikten er å gi industrien et standardisert verktøy for evaluering av termisk energi, med fokus på de termiske egenskapene til tekniske isolasjonssystemer. TIPCHECK beregner hvor mye energi og penger et industrianlegg mister på grunn av isolasjonssystemet anlegget bruker i dag (inkludert deler uten isolasjon).Visste du at teknisk isolasjon har hele 620 PJ i potensiell energibesparelse?

Det tilsvarer energiforbruk på 10 millioner husstander i løpet av ett år.

Industriisolasjon er en Best Available Technique som kan hjelpe EU27s industri med å redusere energiforbruket med 4 %.

10-million-households

PAROC TIPCHECK-INGENIØRER

TIPCHECK-programmet er også et kvalifiseringsprogram for isolasjonsingeniører, som kan bli EiiF-sertifiserte termiske energirevisorer, såkalte TIPCHECK-ingeniører. Revisorer kan hjelpe deg med å evaluere isolasjonssystemer i eksisterende anlegg, planlagte prosjekter eller oppussing, samt vise hvordan mer effektiv isolasjon kan

  • Spare energi
  • Spare penger og
  • Bidra til et renere miljø med redusert CO2-utslipp

Paroc har lært opp en rekke TIPCHECK-ingeniører for å kunne gi deg enda bedre råd om energibesparelse.

  • Revisjon av termisk energi
  • Utført av en sertifisert TIPCHECK-ingeniør
  • Kvalitetskontrollert av EiiF
  • Kan enkelt integreres med energistyringssystemer, for eksempel ISO 50001