Paroc is certified for Eurofins Indoor Air Comfort GOLD

Paroc er sertifisert for Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD

Vi bruker stadig mer tid innendørs, og kvaliteten på inneluften blir stadig viktigere. Som et nytt skritt i innovasjonen for å få et bedre miljø, har Paroc sertifisert en gruppe HVAC-produkter i samsvar med Eurofins Indoor Air Comfort Gold, den mest ambisiøse lavutslippssertifiseringen i Europa.

Generelt om utslippsklassifisering av bygningsmaterialer

For å få bedre inneluft må produkter som skal brukes i bygninger og innendørs oppfylle strenge krav til kjemiske utslipp, noe som bidrar til et bedre innemiljø. Målet med den frivillige utslippsklassifiseringen Indoor Air Comfort er å bidra til utvikling og bruk av materialer med lavt utslipp. Utslippsklassifiseringen er produktspesifikk.

Sertifiserte produkter

Fra mai 2017 er alle HVAC-rørdeler, matter og Lamella-matter som vises nedenfor, sertifisert i samsvar med Eurofins Indoor Air Comfort Gold og oppfyller de strengeste utslippskravene for luftkvalitet innendørs.

Eurofins – En frivillig merkeordning

Eurofins Indoor Air Comfort er et frivillig merkesystem som er åpent for alle som produserer bygningsprodukter. Klassifiseringen overstyrer ikke offisielle regelverk eller tolkninger. Mange utviklere, arkitekter og designingeniører foretrekker Eurofins-klassifiserte produkter når de velger materialer til prosjektene sine fordi de ønsker en bærekraftig konstruksjon av høy kvalitet.

The Indoor Air Comfort-programmet

I Europa kunne EU ecolabel ha valgt å tilby en kombinasjon som dekker alle de europeiske spesifikasjonene for lave VOC-utslipp under samme ordning, men de valgte å innføre en ny ordning i tillegg. Nå fyller Indoor Air Comfort tomrommet i den europeiske ordningen. 

Indoor Air Comfort:

Denne ordningen kombinerer alle de europeiske forskriftene om VOC-utslipp fra produkter til inneluften ved å sette sammen de strengeste juridiske kravene fra alle EU-land i samme ordning. Et produkt som er merket med Indoor Air Comfort, overholder grenseverdiene som er definert i regler over hele Europa.

Indoor Air Comfort GOLD: 
Denne merkingen kombinerer alle relevante europeiske forskrifter og de fleste frivillige merkeordninger for VOC-utslipp fra produkter ved å sette sammen de strengeste kravene fra alle EU-land i samme ordning. Dette gjør Indoor Air Comfort GOLD til den mest ambisiøse lavutslippsordningen i Europa.

Derfor er sertifiserte produkter de som har lavest utslipp, altså som er best for luftkvaliteten innendørs.

Indoor Air Comfort GOLD:
Denna märkning kombinerar alla relevanta europeiska förordningar och de flesta av de frivilliga märkningarna av VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. Detta gör Indoor Air Comfort GOLD till den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i hela Europa.

Därför är de certifierade produkterna också de med klassledande låga utsläpp, vilket följaktligen är bra för kvaliteten på inomhusluften.

 
Les mer om de kriterier som dekkes på Eurofins hjemmeside.