Etterisoler ytterveggen innvendig

Å etterisolere huset er en meget god investering. Du får lavere oppvarmingskostnader i tillegg til et mer behagelig bomiljø. Du får også en verdistigning på huset. Hvis fasaden er vakker, og det er verdt å bevare, kan du velge å isolere innvendigt.

Innvendig isolering kan utføres helt i eget tempo. Du tar ett rom om gangen og trenger ikke å bekymre deg om vær og vind. En annen fordel er at isolasjonstykkelsen kan varieres avhengig av type rom og ønsket resultat. På vegger uten vinduer og f.eks. rene gavler mot nord kan det være smart å isolere ekstra tykt. På vegger med radiatorer og lignende er det i mange tilfeller de eksisterende forutsetningene som avgjør isolasjonstykkelsen.

En ulempe med innvendig isolering kan være at den “forlenger vinteren” for husets utside, ettersom den da ikke lenger varmes opp innenfra. Så hvis du har en frostfølsom fasade, f.eks. av gammel puss, og har tenkt å isolere med mer enn 100 mm innvendig, bør du rådføre deg med en ekspert, f.eks. kommunens bygningsinspektør.

Etterisolere ytterveggen innvendig med Klimaplaten

Ved å isolere ytterveggene på eiendommen din med PAROC Steinull, får du mange fordeler. I tillegg til varmeisolasjon har eiendommen økt brannmotstand, den har en fukt- og vannmotstand som varer hele bygningens levetid. Innvendig isolering kan utføres helt i eget tempo. Du tar ett rom om gangen og trenger ikke å bekymre deg om vær og vind. En annen fordel er at isolasjonstykkelsen kan varieres avhengig av type rom og ønsket resultat.

Dette er hva du trenger:

PAROC eXtra, A-plate
PAROC XSI 003, Tetteremse
PAROC XSI 002, Tetteremse med plast
PAROC XMV 012zcf, Plastfolie
PAROC XST 013, Tettetape
PAROC XXS 005, Tettebånd

1. Før du begynner

Begynn med å fjerne gulv- og taklister samt lister rundt dører og vinduer. Bruk en elektriker og rørlegger til å hjelpe deg med elektriske uttak og radiatorer.

Tett ved vindus- og dørkarmer med tetningsremse.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step1

2. Monter stender rundt dører og vinduer

Spikre opp stendere rundt dører og vinduer. Hvis du ønsker å kunne åpne innovergående vinduer og dører mer enn 90°, må stenderne plasseres et stykke fra karmene.
DIY4-NO-Installation-1

3. Monter stender til gulv, tak og hjørner

Spikre eller skru fast liggende bjelker langs gulv og tak, og fest stendere i hjørnene. Egnet dimensjon kan være 48 x 98 mm, da får du plass til 100 mm isolasjon. Glem ikke isolasjonen i hjørnet.
DIY4-NO-Installation-2

4. Monter reisverket

Hvis veggkledningen skal være gipsplater, sponplater eller liggende trepanel, bruker du stendere som skråspikres til gulv- og takbjelkene. Vær nøye med at reisverket står helt loddrett og har en senteravstand på 600 mm. Hvis du flytter ut radiatoren, må du eventuelt huske å spikre opp ekstra forsterkningsstendere for innfesting av radiatoren.

Hvis du velger stående trepanel som kledning, må reisverket være liggende slik at du har noe å feste panelene i. Senteravstanden skal fortsatt være 600 mm.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step4

5. Monter isolasjonen i reisverket

Nå er reisverket helt klart og det er på tide å isolere. Sørg for at platen fyller ut hele rommet i reisverket. Unngå småbiter, og vær nøye hvis du må skjøte.adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step5

6. Monter luft-/dampsperre

Hvis det ikke finnes luft-/dampsperre i den aktuelle veggen, må du feste en plastfolie over hele veggflaten. Hvis du må skjøte, så gjør det på stenderne, med minst 200 mm overlapping.

Teip skjøten. Trekk plastfolien helt ut over vindus- og dørkarmene og fest den på karmene. Det hindrer luftlekkasje som kan dra med seg fukt i sprekken mellom vegg og karm. Plastfolien må også slutte tett rundt elbokser, telefonkontakter og eventuelle ventiler. Lag så små hull som mulig i folien når du må trekke rør og ledninger igjennom. Tett med aldringsbestandig teip.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step6

7. Veggbekledning

Nå er det på tide å feste gipsplater eller spikre opp panel. Glem ikke hullene for elektriske uttak, telefonkontakter og ventilasjon.
DIY4-NO-Installation-3

8. Male og tapetsere

Monter dør- og vinduslister. Deretter kan du evt sparkle, male, feste plater eller tapetsere.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step8