PAROC steinull er energieffektiv

energy-efficient-main-image

Isolasjon forbedrer energieffektiviteten

I EU forbrukes rundt 40 % av all energi i bygninger. I møte med dagens energikrise melder spørsmålet seg: Hvordan kan vi redusere energiforbruket vårt? Det enkle svaret: Ved å forbedre energieffektiviteten til bygninger med bedre isolasjon. Dette kan redusere energibehovet til oppvarming og kjøling betydelig, frigjøre energi til andre samfunnsfunksjoner og dempe energikrisen.

EE_numbers_1

Energirenovering har et enormt potensial

EU har som mål å være klimanøytral innen 2050. Innen 2050 vil mer enn 85 % av dagens bygninger fortsatt være i bruk – og 75 % av dem er ikke energieffektive i dag. 
Ved å isolere disse dårlig isolerte bygningene og dermed forbedre energieffektiviteten, kan vi redusere det endelige energibehovet i bygningssektoren med 45 %.

EE_numbers_2

Energirenovering betaler for seg selv 

Sammenlignet med andre metoder – som solcellepaneler og jordvarme – er isolasjon ofte den mest kostnadseffektive måten å øke energieffektiviteten og redusere energiregningene på. Bedre isolasjon reduserer ikke bare energikostnadene, men øker også bokomforten ved å stenge ute støy og holde romtemperaturen på ønsket nivå.
Jo høyere energipriser, desto raskere vil bedre isolasjon i konstruksjoner som loft, tak eller vegger betale seg selv. Tekniske installasjoner har også et stort innsparingspotensial når det gjelder energieffektivitet. I noen tilfeller er besparelsene så store at investeringen kan finansieres med penger som tidligere ble brukt på energiregninger. 
Selv når det gjelder industriell isolasjon, kan tilbakebetalingstiden for energirenovering være ekstremt kort. Ifølge en studie utført av bransjeorganisasjonen EiiF, er tilbakebetalingstiden for forbedret industriell isolasjon i gjennomsnitt bare to år, eller noen ganger bare noen få måneder.

EE_numbers_3

Isolasjon reduserer karbonavtrykket til bygninger

Høyere energieffektivitet i bygninger har flere fordeler enn bare lavere strømregninger. Når mindre energi brukes til oppvarming og kjøling av bygninger, blir også utslippene av karbondioksid lavere.
Hvis dårlig isolerte bygninger i EU ble skikkelig isolert, ville CO2-utslippene reduseres med 204 millioner tonn hvert år. Det tilsvarer at 43 millioner biler forsvinner fra veiene på ett år. 

EE_numbers_4

Energieffektivitet med 100 % fornybar elektrisitet

Hver eneste steinullisolasjon vi produserer kan redusere bygningens karbonavtrykk gjennom hele levetiden, men vi fortsetter å utvikle nye, innovative produkter med lavere karbonavtrykk.
Den mest energikrevende delen av steinullproduksjon er smelting av steiner. Våre produksjonslinjer for elektrisk smelteverk i Finland og Polen kjører på 100 % fornybar elektrisitet. Dette reduserer utslippene fra smelteprosessen med 80% sammenlignet med kuppelovner. I 2022 klarte vi å redusere CO2-utslippene fra vår europeiske produksjon med 30 % sammenlignet med 2018.

EE-numbers_5
EE_graphs_webpage_open-SE2

Case study: Fogdetorp, Södertälje

Roofs in the city - energy efficiency case Paroc insulation
Renovering med mål om å redusere energiforbruket med 60%.

Isolasjon bidrar ikke bare til høyere energieffektivitet, men reduserer også oppvarmingskostnadene.

utgangspunkt

Fogdetorp er et stort borettslag i Södertälje med 378 leiligheter fordelt på 9 bygninger som ble bygget mellom 1967 og 1968. Mellom 2018 og 2021 ble eiendommene omfattende renovert. Ventilasjonen var mangelfull, og utette vinduer, fasader og balkonger hadde nådd slutten av sin tekniske levetid. Målet med renoveringen var å redusere energiforbruket med 60 %, redusere karbondioksidutslippene og forbedre bomiljøet. 

arbeid

Bygningene ble isolert med PAROC® steinull, som ikke bare bidrar til høyere energieffektivitet, men også reduserer oppvarmingskostnadene og forbedrer bokomforten. Fasadene ble renovert etter SmartFront-metoden med PAROC SmartFront og PAROC®® Fatio Plus, der ytterveggene på bygningene ble utstyrt med ekstra isolasjon. Dette medførte at ingen leilighetsplasser gikk tapt, mens beboerne opplevde minimal forstyrrelse inne i leilighetene sine. Nye tilluftkanaler, koblet til en FTX-enhet på loftet, installeres i det indre isolasjonslaget. 

resultat

Renoveringen ble nominert til prisen Årets fasade 2022. Ekstra isolasjon reduserer energiforbruket, karbondioksidutslippene og oppvarmingskostnadene til leilighetene. Det demper også støy fra utsiden og gjør innetemperaturen mer stabil, da den er mindre følsom for plutselige endringer i utetemperaturen. 

Se flere eksempler på energirenovering her.

Lær mer om energieffektivitet og renovering

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Vi er her for å hjelpe.

Kontakt vår bærekraftekspert!

PAROC-Lana-616