MONTERINGSANVISNING - Utvendig brannisolering av sirkulære kanaler med Paroc nettingmatte

Produkt Paroc Hvac Fire Mat BlackCoatProdukt Paroc Hvac Fire Mat Comfort

Isolering av ventilasjonskanaler med PAROC Hvac Fire Mat gir en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse. Systemet gir brann-, varme- og lydisolering i ett og samme produkt. Produktet er utstyrt med et nett som gjør installasjonen sikker og limfri. 

PAROC Hvac Fire Mat er testet iht. den harmoniserte EU standarden EN 1366-1 og er godkjent for brannbeskyttelse opp til 120 minutter og ved gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger, f.eks. betong- og gipsvegger.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2022-11-15

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

 

 

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon

Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring

Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering

Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.

Riktig produkt ved riktig temperatur

Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:

  • Isolasjonen skal ikke belastes. 
  • Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
  • Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
  • Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.

Ved brannkrav pass på at opphenginger er utført i henhold til aktuell brannklasse.

installation circular ductEn brannklassifisert ventilasjonskanal skal i normal tilstand transportere luft, og derfor skal man alltid følge kanalprodusentens installasjonsbeskrivelse samt ventilasjonskonstruktørens anvisninger.
I teststandarden EN 1366-1 står det beskrevet hvilken kanalstørrelse som skal testes. Testene som Paroc har utført, følger den anbefalte størrelsen. 

 

 

 

installation circular duct chart

 

 

 

 

cicular duct close up

Resultatet kan da brukes på kanaler opp til 1000 mm i diameter. Ved endring av kanaldimensjon er det viktig at kanalens styrke ikke reduseres i forhold til å håndtere egenvekt, under- og overtrykk, lufthastigheter, tetthetskrav osv.

Testet sirkulær kanal er av spiralfalset type i galvanisert plate med en tetthetsklasse D iht. EN 12237 og 500 Pa under- og overtrykk. Tilkoblinger mellom kanalseksjoner utføres med forbindelseskobling iht. produsentens anvisninger, ingen branntetning kreves da dette utføres med vanlig EPDM-pakning. Forbindelseskoblingen skrus i kanalen med selvborende skruer med 150 mm avstand.

Kanalens oppheng skal ikke utsettes for strekkspenninger over 9 N/mm² for brannklasser opp til 60 minutter og 6 N/mm² for brannklasser over 60 minutter. Maks. avstand mellom oppheng på horisontal kanal er 1800 mm til og med brannklasse EI 60 og 1300 mm for EI 90 og EI 120. Vertikale kanaler skal avstives med maksimalt 5 meters avstand.

Det forutsettes at bygningsdelen som opphenget festes i, holder minst samme brannklasse som kanalen. 

Montering av nettingmatte

Brann nettingmatte BlackCoatNettingmatten kappes i lengder tilpasset kanalens omkrets og monteres slik at det ikke oppstår åpninger i skjøtene.

 

 

 

 

 

Klamring av svart nätmatta

Alle langs- og rundtgående skjøter sys, festes med kramper eller føyes sammen på en likeverdig måte. Stinglengden og avstanden mellom krampene skal være 50 – 100 mm. Sytråden skal være en galvanisert ståltråd, anbefalt tykkelse minst 0,7 mm, som knytes minst én gang per mantellengde. Krampene skal være av stål.

Siden PAROC Hvac Fire Mat er myk og formbar kreves ingen formatering ved skjøter eller oppheng.

 

 

 

Vertikal montering

Ved montering på vertikal kanal bør ikke mer enn tre nettingmatter stables på hverandre uten at underliggende isolering avlastes. Dette kan gjøres ved å feste ståltråd i nettet og feste denne på egnet sted inntil bygningskonstruksjonen. Alternativt kan nettmatten festes med sveisepinne og låseskive. Sveisepinnen monteres da med en avstand på maks cc 300mm rundt kanalen.

 

circular ducts ei15 ei120 installation building component

Ventilasjonskanal EI 15 - EI 120

Åpningen mellom konstruksjonen og ventilasjonskanalen må ikke overstige 30 mm (A). Veggen må tilsvare den foreskrevne brannmotstandstiden. 

Åpningen mellom kanalen og veggen skal fylles med PAROC Steinull og forsegles på begge sidene med PAROC DuctProtect Fireseal med en minste tykkelse på 5 mm. Påfør produktet med fugesprøyte, og sørg for god kontakt med overflatene. Glatt overflaten med en skrape eller en fuktig klut/svamp.

 

 

circular duct ei15 ei160 installation building component

For å opprettholde kanalens integritet og ikke skade tetningen av gjennomføringen, må kanalen festes i posisjon på begge sider av veggen med L-profiler (D) med målene 30 x 30 x 3 mm. 
L-profilen skal være lang nok til å kunne festes i veggen, men minst 300 mm. L-profilene er festet med selvborende skrue (E) og med egnet innfesting i veggen (F).
Utførelsen er godkjent for lette så vel som tunge brannklassifiserte vegger. Tilsvarende installasjon skal brukes når det går vertikale kanaler gjennom brannklassifiserte bjelkelag.

 

Innfestning ventilasjonskanal EI 30 - EI 60

For brannklasser opp til EI 60 kan man bruke mindre vinkler, men i det minste 53 x 50 x 30 x 2 mm. For veggjennomføringer plasseres det to vinkler på hver side av veggen, og for bjelkelagsgjennomføringer plasseres alle de fire vinklene på oversiden av bjelkelaget på fire sider av ventilasjonsrøret.

 

 

 

 

Når kanalen plasseres mot en bygningsdel av ubrennbart materiale i samme brannklasse som isolasjonen, kan isolasjonen utelates på de sidene som ligger mot bygningsdelen. Hvis kanalen plasseres i en avstand på maks. 30 mm fra tilgrensende bygningsdel, brannisoleres de øvrige sidene slik at isolasjonen legges tett inntil. Hvis åpningen er større enn isoleringens tykkelse, isoleres kanalen helt rundt.

circular duct

Kanalen henges opp med bånd utenpå kanalen og isoleres helt rundt. Alternativt kan båndene også plasseres utenpå isoleringen.

Båndene skal ha et c-mål på maks. 500 mm. Alle skjøter på nettmatten sys eller festes med kramper. 

 

 

 

 

 

circular duct

circular duct

Isolasjonen festes med L-profil (min 40 x 40 x 1 mm) eller flattjern (min 40 x 3 mm), som festes minst 50 mm inn i bygningsdelen med ekspansjonsbolt eller lignende med c-mål på ca. 300 mm. Alle skjøter på nettingmatten sys eller festes med kramper. Profilene skal festes med max 50 mm fra profilens begynnelse og slutt.

circular duct

Ved bruk av flattjern skal matten fortsette minst 100 mm langs byggningsdelen. 
Flattjern plaseres i midten på matten mot byggningsdelen  der den festes med c-mål max. 300 mm og max 50 mm fra flattjernets begynnelse og slutt.
Ved bruk av L-profil skal nettingmatten festes i vinkelbeslag med sveisepinner og låseskiver, c på max 300 mm og max 50 mm fra mattens begynnelse og slutt. Alle skjøter på nettingmatten sys eller festes med kramper.
Lengden på sveisepinnen avgjøres av isolasjonstykkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Lag en åpning i kanalen, følg produsentens anvisninger for å få riktig størrelse. Bor 4 hull i kanalen, og monter 4 gjengestenger.
 Ventilationskanal

 


Gör en öppning i ventilationskanalen  Ventilationskanal

Monter inspeksjonsluken iht. produsentens anvisninger. Monter isoleringen på kanalen, skjær ut en åpning rundt luken.

 
Inspektionslucka i ventilationskanal

Bygg rammen av 4 profiler L – 50 x 20 x 1 mm, i hjørnene føyd sammen med popnagler eller selvborende skruer. Lengden på L-profilene tilpasses for de 4 gjengestengene som er montert i kanalen. Bor et hull i hvert hjørne for gjengestengene.

Profiler och skruvar  Ram för inspektionslucka 
  Borra hål i inspektionsluckan  Inspektionslucka 

Skjær ut spor i vinkelprofilen som skal plasseres i kanalens tverrgående retning, slik at rammen kan bøyes etter kanalens radie. Klipp en bit av PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat, tilpasset for å passe i rammen, med samme tykkelse som brannisoleringen på kanalen. Monter isoleringen i rammen med det svarte yttersjiktet utover.

  
Inspektionslucka med isolering  Inspektionslucka med isolering 
Monter isoleringsluken over med mutter på de 4 gjengestengene. Trekk til slik at det ikke kan oppstå åpninger mellom isoleringene, og sørg for at isoleringstykkelsen ikke er mindre enn kravet i brannklassen. Inspektionslucka med isolering på plats   
Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.