MONTERINGSANVISNING - Utvendig brannisolering rektangulære ventilasjonskanaler med Paroc nettingmatte

Produkt Paroc Hvac Fire Mat ComfortProdukt Paroc Hvac Fire Mat BlackCoatIsolering av ventilasjonskanaler med PAROC Hvac Fire Mat gir en vedlikeholdsfri brann-beskyttelse. Systemet gir brann-, varme- og lydisolering i ett og samme produkt. Produktet er utstyrt med et nett som gjør installasjonen sikker og limfri. 

PAROC Hvac Fire Mat er testet iht. den harmoniserte EU standarden EN 1366-1 og er godkjent for brannbeskyttelse opp til 120 minutter og ved gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger, f.eks. betong- og gipsvegger.

 

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2022-10-07

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

 

 

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon

Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring

Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering

Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.

Riktig produkt ved riktig temperatur

Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:

  • Isolasjonen skal ikke belastes. 
  • Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
  • Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
  • Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.

Ved brannkrav, pass på at opphenginger er utført i henhold til aktuell brannklasse.

installation rect duct overviewEn brannklassifisert ventilasjonskanal skal i normal tilstand trans-portere luft, og derfor skal man alltid følge kanalprodusentens installasjonsbeskrivelse samt ventilasjonskonstruktørens anvisninger.

I teststandarden EN 1366-1 står det beskrevet hvilken kanal-størrelse som skal testes. Testene som Paroc har utført, følger den anbefalte størrelsen.

 

 

installation fire rectangular ducts chart

 

 

 

rect channel close-upResultatet kan da brukes på kanaler opp til 1250 x 1000 mm. Ved endring av kanaldimensjon er det viktig at kanalens styrke ikke reduseres i forhold til å håndtere egenvekt, under- og overtrykk, lufthastigheter, tetthetskrav osv.

Testet rektangulær kanal er av galvanisert metall med tetthetsklasse C iht. EN 1507 og 500 Pa over- eller undertrykk for EI 30 og EI 60, 300 Pa for EI 90. Tilkoblinger mellom kanalseksjoner med flenser (kaldpressede eller punktsveisede) minst 20 x 20 x 3 mm iht. produsentens anvisninger, ingen branntetning kreves, og flensene kobles med C-profil. Flensenes hjørner monteres med M8-bolt og mutter. Tetning i kanalskjøt utføres med EPDM-list. 

Kanalseksjoner kan være maks. 1800 mm for brannklassifiseringer opp til 60 minutter og maks. 1500 mm for brannklassifiseringer over 60 minutter.

Når en side av kanalen overstiger 500 mm, skal den stives av innvendig. 1800 mm lang kanalseksjon skal utføres med to avstivninger, 1500 mm lang kanalseksjon skal utføres med én avstivning. Avstivningene bestod av et 16mm stålrør med 2 mm godstykkelse, og en M70 skive på utsiden av kanalen.

Kanalens oppheng skal ikke utsettes for strekkspenninger over 9 N/mm² for brannklasser opp til 60 minutter og 6 N/mm² for brannklasser over 60 minutter. Maks. avstand mellom oppheng på horisontal kanal er 1800 mm til og med brannklasse EI 60 og 1300 mm for EI 90 og EI 120. Vertikale kanaler skal avstives med maksimalt 5 meters avstand.

Det forutsettes at bygningsdelen som opphenget festes i, holder minst samme brannklasse som kanalen.

Montering av nettingmatte

Hvac Fire Mat BlackCoat

Nettingmatten kappes i lengder tilpasset kanalens omkrets og monteres slik at det ikke oppstår åpningen i skjøtene.

Alle langs- og rundtgående skjøter sys, festes med kramper eller føyes sammen på en likeverdig måte. Stinglengden og avstanden mellom krampene skal være 50 – 100 mm. Sytråden skal være en galvanisert ståltråd som er minst 0,7 mm, og som knytes minst én gang per mantellengde. Krampene skal være av stål.

For å hindre  nedhenging på undersiden av brede, rektangulære kanaler kan man presse matten mot kanalen med hjelp av sveisepinner. 

 

 

Vertikal montering

Stående kanal er utstyrt med pinner på fire sider for å forhindre kompresjon av underliggende matter.

rect-duct-fire-EI30-EI60-installation

Rektangulær kanal EI 30 - EI 60

Avstanden mellom vegg og kanal kan maksimalt være 30 mm (A). Det forutsettes av veggen holder samme brannklasse som kanalen.

Åpningen mellom kanalen og veggen skal fylles med PAROC Steinull og forsegles på begge sider med PAROC Duct Protect Fireseal med en minste tykkelse på 5 mm. Påfør produktet med fugesprøyte, og sørg for god kontakt med overflatene. Glatt overflaten med en skrape eller en fuktig klut/svamp. For å opprettholde tettheten rundt gjennomføringen og ikke skape utettheter ved brann, må kanalen festes og stives av på begge sider av veggen med L-profiler (D) med målene 40 x 55 x 1 mm. 

Konstruksjonen er godkjent for lette så vel som tunge brannklassifiserte vegger. Tilsvarende installasjon skal brukes når det går vertikale kanaler gjennom brannklassifiserte bjelkelag.

fire cell penetration rect duct ei 30 ei 120Alternativ innfestning EI 30 - EI 120

For brannklasse EI 30 - EI 120 kan man også bruke L-profiler 30 x 30 x 3 mm. L-profilen må stikke ut 550 mm over kanalens bredde, eller justeres for innfesting på nærmeste monteringspunkt.

Profilens lengde skal tilsvare kanalens høyde. Profilene festes med selvgjengende skruer (E) med en avstand på 100 mm mellom skruene rundt kanalen og med egnet innfesting i veggen.

Konstruksjonen er godkjent for lette så vel som tunge brannklassifiserte vegger. Tilsvarende installasjon skal brukes når det går vertikale kanaler gjennom brannklassifiserte bjelkelag. 

For vertikal montering ved EI 120 gjelder profil 60 x 40 x 1 mm. Profilen skal være 120 mm lengre enn kanalens bredde og like lang som kanalens høyde. Profilene skal dessuten festes i vegg eller bjelkelag med en festeinnretning som er beregnet for konstruksjoner.

alternative-rect-duct
alternative fastening rect duct

 

 

 

 

 

 

 

Når kanalen plasseres mot en bygningsdel av ubrennbart materiale i samme brannklasse som isolasjonen, kan isolasjonen utelates på de sidene som ligger mot bygningsdelen. 
Isolasjonen festes med sveiseelektroder i et vinkelbeslag som skrus fast i tak og/eller vegg. 

Utførelsen tilpasses etter avstanden mellom bygningsdelen og kanalen: 

Fire-insulation-rect-duct-1

 

1. Hvis avstanden er mindre enn brannisoleringens tykkelse (Tins) + 10 mm, kreves det ingen isolering i rommet.

 

 

 

 

Fire-insulation-rect-duct-2

 

2. Ved en avstand som er større enn Tins + 10 mm og mindre enn Tins + 200 mm, skal det plasseres isolasjon i åpningen som oppstår mellom bygningsdelen og kanalen.

 

 

 

Fire-insulation-rect-duct-3

 

3. Ved avstander større enn Tins + 200 mm, isoleres kanalen iht. instruksjoner for 4-sidig isolering.

 

 

 

 

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.