Flate tak gir nye muligheter, og utfordringer

27 jun 2024

En godt isolert bygning er ofte den enkleste og mest kostnadseffektive måten å øke energieffektiviteten og redusere energikostnadene på. Dette gjelder ikke minst taket. Paroc tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets isolasjonsløsninger for tak med lav takhelling som sikrer minimal varmelekkasje med ubrennbar og fuktbestandig steinullisolasjon.

Alle Parocs isolasjonsløsninger for tak med lav helling, dvs. tak med en helling på opptil 1:10, produseres i PAROC Steinull, et isolasjonsmateriale klassifisert i Euroklasse A1. PAROC Steinull er et ubrennbart materiale laget av naturstein som gir langvarig fukt- og vannbestandighet. PAROC Steinull har en forventet levetid på minst 60 år1. Isolering forbedrer også innemiljøet ved å redusere støy og andre forstyrrende lyder. Steinull som brukes til tak med lav takhelling er formatert som skiver eller lameller. Hvilken som er å foretrekke, avhenger av utformingen, kombinert med hvilken U-verdi den prosjekterende ønsker. 

Plater eller lameller

Jim Lindström, Paroc

– U-verdien er helt klart den viktigste faktoren ved valg av plater eller lameller. En lav U-verdi betyr lavt energitap. Men noen ganger kan det være andre parametere som styrer - det finnes for eksempel en maksimal tykkelse som kan legges, og da må man forholde seg til det, sier Jim Lindström, Key Account Manager for Skandinavia hos Paroc.

Parocs utvalg av steinullisolasjonsprodukter for ikke-brennbare tak og tak med lav takhelling er bredt, både når det gjelder plater og lameller. 

Isolasjonsplater, som har en fiberretning som går parallelt med materialet, brukes fortrinnsvis til mindre isolasjonstykkelser. Ved isolering med lameller er materialet kantet, og fiberretningen er vinkelrett på takflaten. 

Lameller reduserer monteringstiden og gir en trykkfast løsning som veier mindre og dermed genererer færre tunge løft for montørene. Lameller er å foretrekke ved høye krav til isolasjonsverdier og energibesparelser, alternativt en kombinasjon av både plater og lameller. 

– I takt med at vi går i retning av mer energieffektive bygninger, kreves det ofte tykkere isolasjon, noe som betyr at det blir vanligere med lameller på tak. Men hvis du har lavere krav til U-verdi, kan det noen ganger være en fordel å velge plater som kan produseres i lavere tykkelser, fortsetter Jim Lindström. 

Et godt isolert tak reduserer varmetapet, og det kreves mindre energi for å varme opp bygningen. 

– Bærekraftspørsmål har blitt stadig viktigere, og studier2 viser at for hvert tonn CO2-ekvivalenter som genereres ved produksjon av steinull, unngår man utslipp av rundt 200 tonn CO2-ekvivalenter over en 50-årsperiode, legger Tony Kjellén til. 

 

Økt etterspørsel etter solceller

Tony Kjellén, ParocTony er teknisk selger hos Paroc og jobber med tak- og fasadeentreprenører i Midt-Sverige. Han understreker at de fleste byggherrer nå ønsker å benytte seg av muligheten til å installere eller forberede for solceller - noe som ikke bare er gunstig ut fra et energiperspektiv, men som også øker eiendommens verdi og gjør den mer attraktiv ved salg. 

Alle Parocs løsninger er kompatible med solceller, men de har også utviklet en egen løsning som er spesialdesignet for å håndtere belastningen fra både mekanisk festede og ballasterte solceller. 

Løsningen består av PAROC ROL 60, Ceiling Lamella Plus i kombinasjon med PAROC ROB 80 og PAROC ROBSTER 60 og er basert på et isolasjonssystem som muliggjør tykke, godt isolerte og ubrennbare tak med få isolasjonslag. Færre isolasjonslag gjør monteringen rask og ergonomisk med et holdbart resultat. 

PAROC ROL 60 Roof Slat Plus er en løsning laget av ubrennbar steinullisolasjon. Den brukes som bærende isolasjonssjikt på nye tak med lav helning, men også ved oppgradering av eksisterende tak med lav helning. Produktet er utviklet for å gi et slitesterkt, hardt og ubrennbart underlag for et stivt toppisolasjonslag. PAROC ROL 60 isolerer også det bærende laget ved renovering.

David Albinsson, Paroc– Hvis det skal installeres solceller, endres også kravene til isolasjonens trykkfasthet, og da anbefaler vi en løsning med vår ROL 60-lamell i kombinasjon med PAROC ROB 80, sier David Albinsson, applikasjonsspesialist hos Paroc. 

Takisolasjonsplaten PAROC ROB 80 er laget av ubrennbar steinullisolasjon og brukes som toppsjikt på eksisterende og nye tak med lav helning.

 

Grønne tak

– Vi har begynt å bruke takene våre på en ny måte, og det er spennende. Endringen har imidlertid pågått lenge, og det har vært bygget både grønne og aktive tak en stund. Men nå kommer neste steg med solceller, fortsetter han. 

Grønne tak kan bidra til lavere karbondioksidnivåer i luften og økt biologisk mangfold. Eksempler på dette er tak der det er anlagt et lite grøntområde eller en park. Disse takene er lagt med sedum, en ekstremt tørketålende planteslekt som kan overleve i tynne plantebed og tøffe værforhold.

Aktive tak skaper muligheter for nye rom i bylandskapet. Taket kan for eksempel brukes til sosialt samvær, rekreasjonsområder og til og med parkeringsplasser kan bygges på taket i stedet for på bakkenivå.

Reduserer brannrisikoen

Tykk isolasjon kombinert med elektriske installasjoner, for eksempel solcellepaneler, er elementer som kan øke risikoen for brann. Det er derfor viktig å velge en isolasjonsløsning som er motstandsdyktig mot brann. PAROC steinull består av et effektivt ikke-brennbart materiale som tåler temperaturer over 1000 °C uten å smelte. Det betyr at steinullen motstår selv de høye temperaturene som oppstår i en brann. 

Steinullen endrer heller ikke form, uavhengig av kraftige endringer i temperatur eller fuktighet. Det betyr at konstruksjoner og installasjoner i hovedsak beholder de samme gode varme- og brannisolasjonsegenskapene i lang tid1. Forventet levetid for produktene er minst 60 år.

 

Tegneprogrammer for skreddersydde løsninger

Tak finnes selvsagt i mange forskjellige utførelser, og noen bygninger består av flere ulike bygninger som er satt sammen. Det kan for eksempel være et tilbygg som er kommet til senere og derfor har en annen konstruksjon. Takene kan ha ulike fall, og da er det viktig å sikre at regn- og smeltevann ikke blir stående på taket, men kan ledes bort slik at risikoen for lekkasje minimeres. 

Når bygningen er kompleks i sin utforming eller skal isoleres, er det uvurderlig å ha en tegning av hvordan isolasjonen skal plasseres på taket.

Peter Jonsson, Paroc– Utfordringen her er når det er mange forskjellige tak med ulike vinkler som skal settes sammen under én løsning - det vil si tak med ulike start- og stopphøyder. For å løse dette bruker vi et tegneprogram for casetegninger som vår tekniske support kan hjelpe til med. Det er en stor fordel og en nødvendighet for å kunne tilby skreddersydde løsninger, sier Peter Jonsson, Account Manager og selger for lavhelningstak i Sør- og Vest-Sverige. 

– Når det er et flatt tak som skal isoleres, utformer vi en såkalt cut-løsning der vi bruker isolasjonen til å skape vanndrenering slik at for eksempel regnvann ledes bort fra taket, fortsetter han. 

 

 

Bærekraft i fokus

For Paroc er arbeidet med bærekraft ekstremt viktig, ikke bare når det gjelder isolasjonsløsningene som tilbys, men også når det gjelder produksjon og levering. 

– Vi jobber mot ambisiøse bærekraftsmål i konsernet. Målet vårt er å halvere klimagassutslippene våre innen 2030 og på sikt eliminere bruken av fossilt brensel. En milepæl er å bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2030. Innen 2030 skal vi også slutte kretsløpet med null avfall fra fabrikkene våre.

I Sverige har Paroc drevet PAROC REWOOL siden 1996 - et system som muliggjør effektiv resirkulering og gjenbruk av steinull og sparer både penger og miljø. REWOOL tilbyr resirkuleringsløsninger for steinullavfall fra byggeplasser eller produksjonsanlegg. Paroc samarbeider med flere entreprenører over hele landet og tar imot steinull fra både byggeplasser og produsenter.

– Et ledd i vårt bærekraftsarbeid er at vi bruker steinull i stedet for trepaller når vi pakker produktene våre, der steinullstøtter kan brukes som isolasjon på taket i stedet for å bli kastet eller transportert tilbake som paller, avslutter Peter Jonsson. 

Kilder:

1. https://se.paroc.com/-/media/files/certificates/se-epd.pdf
2. https://www.eurima.org/uploads/files/modules/articles/1661952130_siderise-leed-eurima-mineral-wool-doc_0_0.pdf