Isolering av ytterveggene

Isolere ytterveggen med PAROC Steinull, efterisolere yttervegger, isolera väggar

BINDINGSVERKVEGGER

Ventilerte fasader

Klimaveggen

Når det gjelder treveggskonstruksjoner anbefaler vi først og fremst det vi kaller for Klimaveggen. Denne veggtypen oppnår den ønskede U-verdien med en tynnere konstruksjon sammenlignet med andre trekonstruksjoner. En ventilasjonsspalte bak trekledningen gir et godt uttørkningsevne. Hvis ytterkledningen har slett bakside, monteres en lekt vertikalt før det horisontale spikerslaget monteres. 

Vi anbefaler en heldekkende og vindbeskyttende isolering som PAROC WAS 35tt, Klimaplate utenpå stender som et ytre, sammenhengende, varmeisolerende sjikt. Dette sammenhengende sjiktet reduserer forekomsten av kuldebroer og mengden fukt på trestenderne betraktelig. Lufttettheten på innsiden garanteres ved hjelp av lufttetting/fuktsperre. 

For denne konstruksjonstypen er det viktig med både indre og ytre lufttetthet. På vindutsatte steder og fra og med tredje etasje i høyere bygninger må det legges et heldekkende vindtett sjikt, for eksempel Vindsperre WALKI Wall Breath 65 (XMW 065), (pdf) Vindsperre, innenfor Klimaplaten.

 Ventilated facade  
Isoleringsløsning med U-verdi  
 PAROC eXtra / Natura Lana (installasjonsrom) 48 mm   48 mm 48 mm 48 mm  48 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (stender) 148 mm 148 mm 198 mm 246 mm  246 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 45 mm 70 mm
U-verdi, W/m2K 0.16  0.15 0.13  0.12 0.11

I passivhus må veggene være enda mer effektive. Denne innovative doble trekonstruksjonen fjerner praktisk talt alle kuldebroer forbundet med bindingsverket og reduserer tykkelsen på veggene generelt. I midten av denne konstruksjonen kan isoleringslaget uten stendere variere i tykkelse, noe som gjør at denne løsningen egner seg for ulike U-verdiforhold. 

Det er viktig med ekstra stendere i fuktsperren. Installer strømledninger og vannrør i stenderne uten å bryte fuktsperren.

 Ventilated facade, passive house  
 

 

Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC eXtra / Natura Lana (d1) (installasjonsrom) 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
PAROC eXtra / Natura Lana (d2) (full) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
PAROC eXtra / Natura Lana (d3) (stender) 148 mm 198 mm 198 mm 246 mm
PAROC WAS 35tt (d4) 45 mm 45 mm 70 mm 70 mm
U-verdi, W/m2K 0.11 0.10 0.09 0.08

Murvegg med Murplate

En teglfasade gir bygningen et vakkert og tradisjonelt utseende. Tenk på følgende når du setter opp teglvegger. En teglvegg absorberer vann – vannet kan til og med ta seg gjennom hele murverket. For å holde vannet borte fra isoleringen trengs det en ordentlig ventilasjonsspalte. Spalten må være solid, åpen og uten utstikkende kanter. En teglfasade har lavere luftbevegelse i ventilasjonsspalten enn en fasade med trekledning. For å garantera riktig ventilering av konstruktionen anbefaler vi en åpen fuge pr meter och 2 stk pr meter vid stor slagregnsbelastning eller höje vegger. Veggen må utformes slik at inntrengende vann kan ledes ut av konstruksjonen. 

   
Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra / Natura Lana (installasjonsrom) 48 mm   48 mm 48 mm 48 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (stender) 148 mm 148 mm 198 mm 198 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 80 mm 100 mm
 U-verdi, W/m2K 0.16  0.14 0.12  0.11

Murvegg med Klimaplate

   
   
Isoleringsløsning med U-verdi  
PAROC eXtra / Natur Lana (installasjonsrom) 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 
PAROC eXtra / Natura Lana (stender) 148 mm 148 mm 198 mm 198 mm  198 mm
PAROC Klimatskiva 45 mm 70 mm 45 mm 70 mm 95 mm
U-verdi, W/m2K 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 

Vegg med kryssede stendere

Når det ikke er nok med en enkelt stender, anbefaler vi vanligvis vegg med kryssede stendere. Klimaveggen er imidlertid ofte en mer økonomisk løsning og gir bedre fuktbeskyttelse og termisk resistans. Ved montering av kryssede stendere på innsiden av veggen legger du fuktsperren mellom den bærende konstruksjonen og lektene, maksimalt 1/4 av total isolasjonstykkelse på innsiden av fuktsperren. Denne konstruksjonen er mer lufttett fordi strømledningene kan installeres innenfor fuktsperren uten gjennomgående hull. For å unngå fremtidige fuktproblemer bør den ytre horisontale lekten behandles for å motstå 90 % relativ fuktighet.

 

 Ventilated facade  
Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra /  Natura Lana d1 (vertikal lekt) 48 mm   48 mm 48 mm 48 mm 
 PAROC eXtra / Natura Lana d2 (stender) 148 mm 198 mm 246 mm 246 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana d3 (horisontal lekt) 48 mm 48 mm 48 mm  48 mm
 U-verdi, W/m2K 0.17 0.15 0.13  0.11

Vegg med trestender og trepanel 

Denne grunnleggende typen ventilert trevegg inneholder bare de viktigste komponentene i en sjiktet veggkonstruksjon. Ventilasjonsspalten dannes vanligvis med horisontalt plassert trekledning eller med kryssede doble stendere, avhengig av retningen til kledningen. Hvis veggen skal overholde den strenge isoleringsstandarden, kreves det tykke vegger, noe som øker risikoen for fremtidige fuktproblemer. Velg i stedet vegger med heldekkende ytre isoleringssjikt.
 Ventilated facade
 • Isoleringsløsning med U-verdi
   PAROC eXtra / Natura Lana (installasjonsrom)  48 mm 48 mm 48 mm
   PAROC eXtra / Natura Lana (stender) 148 mm 198 mm 246 mm
   U-verdi, W/m2K 0.21 0.17 0.15

  Oventilerad fasade 

  Passivhus med tynnpuss

  Pussede fasader kan også brukes sammen med trestendere. Løsningen kombinerer rask byggeteknikk for trestendere med det arkitektoniske uttrykket til steinvegger. Konstruksjonstypen skal utformes slik at fukt utenfra kan ledes ut fra bygningen, noe som betyr at fasadesystemet utenfor konstruksjonsbeskyttelsen bær være kapillærbrytende og drenerende.

  Løsning kan kun brukes hvis følgende er tilfredsstilt:

  • Ytterveggen er beskyttet mot nedbør i byggeperioden
  • Slagregnbelastningen på fasaden er liten til moderat
   
  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC eXtra / Natura Lana d(installasjonsrom) 48 mm 48 mm 48 mm
  PAROC eXtra / Natura Lana d(stender) 148 mm 148 mm 148 mm
  PAROC Linio 80 d(putsbärande skikt) 200 mm 250 mm 300 mm
  U-verdi, W/m2K 0.10 0.09 0.08
  .

  STÅLSTENDERKONSTRUKSJON

  Industrivegger

  Dette er en typisk løsning for halvoppvarmede industri- og lagerlokaler. Et sammenhengende veggisoleringslag over stenderne gir konstruksjonen en betydelig bedre termisk resistans ved at dette forebygger kuldebroer. I bygninger med krevende inneluftforhold – som i miljøer med høy luftfuktighet og/eller høye temperaturer – er det spesielt viktig å utforme en korrekt, tett fuktsperre og tilstrekkelig ventilasjon for fasaden.

  Isoleringens brannegenskaper påvirker brannegenskapene til den endelige veggkonstruksjonen. 

   
 • Industrivegger kan også produseres av metallkledde byggelementer som monteres på søylekonstruksjonen:

   
  • Bærende konstruksjon
  • Metallkledde bygningselementer
  • PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana, Stålstenderplate
   alt. PAROC WAS 50, Murplate
  • PAROC WAB 10ttp, Veggboard, PAROC XFM 002, Skarvprofil
  • Ventilasjonsspalte
  • Blikk

  .

  BETONGKONSTRUKSJON

  Ventilerte fasader

  En teglfasade gir bygningen et vakkert og tradisjonelt utseende. Tenk på følgende når du setter opp teglvegger. En teglvegg absorberer vann – vannet kan til og med ta seg gjennom hele murverket. For å holde vannet borte fra isoleringen trengs det en ordentlig ventilasjonsspalte. Spalten må være solid, åpen og uten utstikkende kanter. En teglfasade har lavere luftbevegelse i ventilasjonsspalten enn en fasade med trekledning. For å garantere riktig ventilering av konstruksjonen lar du hver tredje vertikale fuge være åpen i det nest nederste teglsjiktet. Veggen må utformes slik at inntrengende vann kan ledes ut av konstruksjonen.

   

  Standardløsning

   Ventilated facade
  • Betong, blokk, tegl eller annen steinbasert konstruksjon
  • PAROC WAS 50, Murplate
  • Ventilasjonsspalte ≥30 mm
  • Teglfasade

   

   

  Isoleringsløsning med U-verdi  
  PAROC WAS 50 100 mm 150 mm 2x200 mm  2x150 mm
  U-verdi, W/m2K(betong) 0.31 0.22 0.16 0.11
  U-verdi, W/m2K(lettbetong) 0.23 0.17 0.14 0.10

  Premiumløsning PAROC Cortex One

   Ventilated facade

   

  Isoleringsløsning med U-verdi  
  PAROC Cortex One  150 mm 180 mm 200 mm
  U-verdi, W/m2(betong)  0.21 0.18  0.16
  U-verdi, W/m2(lettbetong)  0.17 0.15  0.13

  Vegg med ventilert fasade og Klimaplate ZERO

  PAROC Klimaplate ZERO gir et brannsikkert heldekkende isoleringslag som effektivt reduserer kuldebroer, samtidig som den fuktbeskytter den bærende konstruksjonen av betong eller tegl. 

  PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden. Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og den utvendige kledningen. 

  Antall skruer, lengd og plassering av skruer skal bestemmes på grunnlag av vindhastighet på stedet, bygningens høyde, type bakvegg og vekt av kledningsmaterialet. Festene prosjekteres i henhold til vårt beregningsprogram for PAROC ZEROfix som som du finner på vår hjemmeside paroc.no. Utvendig kledning skal være uten åpne skjøter og helt tett mot inndrev av slagregn over hele fasaden. Følg leverandørens anvisninger.

  Teknisk Godkjenning Nr 20620 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og brannhemmende trelekt.  Fasadesystemet tilfredsstiller kravene til brann og fuktsikkerhet samt bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningen finner du på SINTEF Certification.no

   
   

  Følg systemleverandørens anvisninger!.

   

  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm
  U-verdi, W/m2(homogen betong) 0.25 (0.23) 0.21 (0.18) 0.18 (0.15)

  Verdier i parentes refererer til når ventilasjonsgapet reduseres til 25% åpning uppe och nede og tett isolasjon ved hjørnene

   

  Vegg med ventilert pussfasade og Klimaplate ZERO

   

   

  Utvendig kledning skal være uten åpne skjøter og helt tett mot inndrev av slagregn over hele fasaden. Følg systemleverandørens anvisninger. 

   

  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm
  U-verdi, W/m2(homogen betong) 0.25 (0.23) 0.21 (0.18) 0.18 (0.15)

  Verdier i parentes refererer til når ventilasjonsgapet reduseres til 25% åpning uppe och nede og tett isolasjon ved hjørnene.

  Content is blocked

  In order to see this content you need to allow cookies.

  Uventilert fasade

  Pussede fasader med plateisolering og tynnpuss

  Plateisolering er en klassisk isoleringsløsning der det brukes tynnpuss i nye bygninger og renoveringsprosjekter. Hvis isoleringssjiktet er tykkere enn 20 cm, anbefales en isoleringsløsning med steinullameller. Man kan også bruke et tykkere isoleringssjikt ved hjelp av to eller flere sjikt. Fordelen med denne isoleringsløsningen er at skjøtene overlapper hverandre og at man slipper kuldebroer. 

   

  • Bærende konstruksjon: betong
  • Varmeisolering: PAROC Linio 10, Pussplate
  • Mekaniske festeinnretninger
  • Puss + glassfibernett
  • Overflatesjikt (tynnpuss)
   
  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC Linio 10 150 mm 200 mm
   U-verdi, W/m2K  0.23 0.17

  Pusset fasade med lamellisolering

  PAROC Det ikke kreves mekaniske festeinnretninger. Lamellene er limt i den bærende veggen med festemørtel.

  Følg systemleverandørens anvisninger!

   
  • Bærende konstruksjon: betong
  • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pusslamell
  • Puss + glassfibernett
  • Overflatesjikt (tynnpuss)
  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC Linio 80 200 mm 250 mm 300 mm
  U-verdi, W/m2K 0.19 0.15 0.13
   
  Betongelementer

  Betongelementer støpes, og den porøse steinullisolasjonen hjelper elementet av betong å tørke raskt, noe som betyr at man kan starte innredningsarbeidet tidligere.

   
  • Bærende konstruksjon: betong
  • Varmeisolering PAROC COS 10, Betongelementplate + innfestinger av rustfritt stål cc 600 mm
  • Betong
  • Overflatebehandling
   
   
  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC COS 10 100 mm 150 mm 200 mm
   U-verdi, W/m2K 0.31 0.21 0.16

   

  Fasadesystem

  Ventilert fasade med PAROC Cortex

  Europrofil Recon Vflex er et fleksibelt ventilert fasadeutlektingssystem beregnet for horisontal montering som egner seg både for nybygg og renovering.

   Ventilated facade using Recon V-flex

   

   

  Lær mer om Europrofils systemer Recon Vflex her >>

   

  Ventilered fasad med PAROC Cortex

  Et bærende veggsystem for ventilert fasader gir gode muligheter og valg av fasadebekledning for både nyproduksjon og renovering.

   
  • Bærende konstruksjon: lettbetong, tegl, betong etc
  • Vertikal bærekonstruksjon /PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana
  • PAROC Cortex
  • Ventilasjonsspalte
  • Fasadekledning: stålkassett, fibersementplate, keramisk plate

  .

   

  SOLID TRERAMME

  Vegg med Klimaplate

  Krysslimt tre, KL-tre eller CLT-element, cross laminated timber, brukes som konstruksjonsmateriale i både eneboliger og flerboliger. PAROC Klimaplate ZERO gir et brannsikkert heldekkende isoleringslag som effektivt reduserer kuldebroer, samtidig som den fuktbeskytter den bærende trekonstruksjonen. 

  PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden. Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og den utvendige kledningen. 

  Antall skruer, lengd og plassering av skruer skal bestemmes på grunnlag av vindhastighet på stedet, bygningens høyde, type bakvegg og vekt av kledningsmaterialet. Festene prosjekteres i henhold til vårt beregningsprogram for PAROC ZEROfix som som du finner på vår hjemmeside paroc.no.

  Teknisk Godkjenning Nr 20620 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og brannhemmende trelekt.  Fasadesystemet tilfredsstiller kravene til brann og fuktsikkerhet samt bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningen finner du på PAROC.NO.

   
   Paroc WAS 35

   

  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm
  Massivtre 100 mm 100 mm 100 mm
  U-verdi, W/m2K 0.21 (0.20) 0.18 (0.16) 0.16 (0.13)

  Verdier i parentes refererer til når ventilasjonsgapet reduseres til 25% åpning uppe och nede og tett isolasjon ved hjørnene.

   

  Tømmervegger

  Enkle tømmervegger oppfyller ikke dagens krav til energieffektivitet uten tilleggsisolering. Sett opp en trekonstruksjon for montering av isolering på enten innsiden eller utsiden av tømmerveggen. Montér stenderne slik at tømmerveggen kan festes på normal måte.. 

   

  Ny tømmervegg med innvendig isolering

   
  Isoleringsløsning med U-verdi
  PAROC eXtra / Natura Lana 98 mm 148 mm 198 mm 246 mm
  U-verdi, W/m2K 0.29 0.22 0.18 0.15

  Beregningsparametre (Enligt EN 6946)

  Tynnpuss λU= 1.00 W/mK d = 5 mm
  Armert betong 2 %, 2400 kg/m3 λU= 1.7 W/mK d = 120 mm
  Lettbetong λU= 0.12 W/mK d= 150 mm
  Trekonstruksjon λU= 0.14 W/mK  
  Tømmervegg λU= 0.14 W/mK d = 145 mm
  Gipsplate λU=0.25 W/mK d = 13 mm
  Trefibrerplate λU=0.055 W/mK d = 12 mm
  PAROC Linio 10 λU= 0.036 W/mK
  PAROC Linio 80
  λU= 0.040 W/mK
  PAROC eXtra / Natura Lana λU= 0.036 W/mK  
  PAROC WAS 35tt λU= 0.033 W/mK  
  PAROC WAS 50 λU= 0.034 W/mK  
  PAROC Cortex λU = 0.033 W/mK  
  PAROC COS 10
  λU= 0.035 W/mK  
       
  Overgangsmotstand innvendig  Rsi = 0.17 m2K/W  
   Overgangsmotstand utvendig  Rse = 0.17 m2K/W  
   Med vegghøyde på 2,4 m, stendere i avstand c/c 0,6 m og enkle sviller blir samlet lengde bindingsverk ca. 2,5 m/m2. Arealandel bindingsverk blir 12 % for trevirke med tykkelse på henholdsvis 48 mm. 

  Overgangsmotstand innvendig Rsi = 0.17 m2K/W  
  For spørsmål om andre beregningsparametere, vennligst kontakt rådgiver.