Energieffektivisering

Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk og utslipp av drivhusgasser. Hus og bygninger er større miljøboier enn biler og fly sammen. Bygningsreglene strammes kontinuerlig slik at vi når nær null, og det er mye arbeid å gjøre. Kom med deg også og la oss bli hjulpet med en av planetens viktigste oppdrag.

Energirenovering kreves for å nå klimamålene

EUs målsetting er at alle nyproduserte boliger skal være nær nullenergibygninger (NNE-bygninger) innen år 2020. Men for å nå klimamålene holder det ikke at nye hus bygges som passivhus eller nær nullenergihus. 75 – 80 % av bygningene vi vil bo i i 2050, er allerede bygd, så den eksisterende boligmassen må også energirenoveres. For å skape en bærekraftig og klimasmart eiendomsportefølje, må eksisterende hus også bli energirenovert til nær null.

Hva betyr nær null?

En nær-null renovering en grundig renovering der nesten alle deler av klimaskallet er renovert. Ingen enkelt oppussingsmål er tilstrekkelig. I en NNE-bygning er en betydelig del av energibehovet dekket av fornybar energi produsert i eller i nærheten av bygningen.

Energiklassifisering

En god måte å sammenligne energibruk av bygninger på er å se på energiklassifiseringen. Energiklasse A står for lavt energiforbruk og G for høyt. En bygning som har en energibruk som tilsvarer kravet om et nybygd hus, får i dag klasse C. Paroc anbefaler at man tar sikte på energiklasse A for å nå det rette nivået ved energioppussing til NNE.

Åtte gode grunner til å bygge energiklokt:

  • En smart investering: Energikloke hus kan gi besparelser på opptil 400 000 NOK på 25 år – det tilsvarer kostnaden for en ny bil – og kan gi en gjensalgsverdi som ligger 30% høyere enn for standardhus.
  • Begrensede ekstrakostnader: Hvis man vil øke energieffektiviteten til passivhusnivå for et hus, kreves det en ekstra investering på bare 5–10% fordi man kan minimere bruken av oppvarmingssystemet eller til og med kutte systemet helt ut.  
  • Betydelig lavere livssykluskostnader: Investeringsbeslutningen for et energieffektivt hus baseres på totalkostnadene som regnes ut ved at energikostnadene for husets levetid legges til byggekostnadene.
  • Sunne og komfortable: Mennesker bruker mer enn 80% av tiden innendørs og en tredel av tiden på soverommet. Takket være god isolering er energikloke hus frie for trekk og har en konstant innetemperatur. Effektiv og kontrollert ventilasjon, et lufttett ytterskall og bygningsmateriale med lave utslippsnivåer gir en inneluft som alltid er ren og frisk.
  • Frihet i formgivningen: Som med alle typer hus kan du tilpasse konstruksjonen av det energikloke huset ut fra din egen stil og smak. Det er bare fantasien som setter grenser for et stilrent og koselig innemiljø.
  • Lett å vedlikeholde: Det er lite reparasjons- og vedlikeholdsarbeid forbundet med et passivhus siden det ikke kreves et eget oppvarmingssystem. Huset trenger dessuten mindre teknisk utstyr, noe som betyr lavere energiforbruk.
  • Miljøvennlige: Man antar at energiforbruket under hele levetiden til en bygning utgjør 80–90% av den totale miljøpåvirkningen. Energikloke hus er mye mer miljøvennlige. De mulige energibesparelsene viser eiernes, konstruktørenes og håndverkernes viktige rolle for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner.
  • En spennende bransje og jobb: Den energieffektive sektoren er i stadig vekst, noe som skaper nye virksomheter og jobber. Nye innovasjoner vil dukke opp, det vil oppstå et behov for spesialister innen energieffektivitet, alt fra konstruktører til håndverkere, og hele byggebransjen vil nå et nytt nivå.

Nybygg til nær-nullenergi

Energiytelsesidrektivet definerer et nær-nullenergihus som en bygning som har meget høy energiytelse. For å sikre at energibruken ligger på nær nullnivå, stilles det store krav til alle deler av huset; tetthet, isolering, vinduer, dører, varme og ventilasjonsanlegg. Materialvalget er avgjørende for å skape bærekraftige, komfortable, trygge og sunne boliger og arbeidsmiljøer. PAROC Klimaplate ZERO er et godt valg for både høye og lave nybygg.