Isolering av stålkonstruksjoner

Byggeforskriftene krever at enkelte deler av en bygning skal ha brannmotstand. Dette avhenger av størrelsen på bygningen, hva den skal brukes til og hvilken funksjon elementet har.
Brann, Stålkonstruksjoner  Alle vanlige byggematerialer mister sin mekaniske styrke når de utsettes for brann. Stål under tung belastning mister sikkerhetsmarginen ved temperaturer rundt 550 °C – uansett stålkvalitet. Beskytt derfor den bærende konstruksjonen i bygningen med PAROC FPS 17, som er testet og godkjent for brannsikring av bærende stålbjelker. Avhengig av bruksområde kan du bruke en av tre brannsikringsmetoder: profil, boks og solid.  

Jo større volum stål det er i det eksponerte området, desto bedre brannmotstand har det. Hvor raskt stålkonstruksjonen varmes opp i en brann, kan enkelt uttrykkes som forholdet mellom flaten som er eksponert for brannen og profilens stålvolum. Forholdet kalles profilfaktor og betegnes A/V, av og til F/A. Hvis forholdet er høyt, øker stålets temperatur raskt. I praksis betyr dette at tynne stålkonstruksjoner trenger en tykkere beskyttelse.