Isolasjon til skjulte rom

Skjulte tomrom i bygninger er effektive spredningsveier for røyk og ild. Dette gjelder først og fremt tomrom over andre rom i bygninger, f.eks. over nedhengende himlilnger eller i takrom og ventilerte fasader. Ettersom spredningsveien ikke synes, representerer den en større fare enn mer åpenbare svakheter i bygningskonstruksjonen.

For å begrense skjulte bevegelsesruter for røyk og ild skal hulrom som kan utgjøre spredningsveier forbi brannhindringer og store hulrom, deles inn i mindre enheter. Den beste løsningen er imidlertid å bruke ubrennbart materiale.

 

Forhindre loftsbranner i frittstående hus eller tomannsboliger

Vinduer går ofte i stykker helt i begynnelsen av en brann. Ildens spres senere lett til loftet ved takskjegget, og skaper en destruktiv loftsbrann. Denne risikoen kan reduseres betydelig med følgende løsning:

 Brann Brann i boliger starter nesten alltid inni bygningen eller i en grill, peis eller lys i hagen. I alle slike tilfeller er takskjegget på bygningen eksponert for brannen. I brannens tidlige stadier går vinduet i stykker på grunn av varmen, og ilden sprer seg deretter via undersiden av takskjegget til loftet. Hvis brannen starter utendørs, klatrer den ofte opp langs treveggen og inn på loftet. En hulromsbrann i loftsområdet er alltid meget ødeleggende fordi ilden spres til hele hustaket. Temperaturen er høy, alt brenner og det er fare for spredning til nabohus. Den enkleste måten å forhindre en hulromsbrann på er å konstruere et takskjegg som ikke gir ilden en enkel vei inn på loftet.

En stiv steinullplate, f.eks. PAROC WAS 25t Klimaboard, forhindrer effektivt at brannen spres til loftet via takskjegget. Skjøtene på steinullplatene må konstrueres slik at platene ligger tett an mot veggen. Steinullen forhindrer at trestrukturene ovenfor varmes opp og antennes. Isolasjonen mister ikke formen i varmen og skaper ingen hull i brannbeskyttelsen. Isolasjonsplaten leder ilden ut fra takskjegget.