Skillevegger

Brannbeskyttelsesvegger er normalt konstruert av gipsplater. Brannklassifiserte innervegger gir vertikal brannbeskyttelse i innervegger. Slike vegger er normalt ikke bærende. En brannklassifisert innervegg er en innervegg der brannmotstanden er fastsatt i henhold til aktuelle europeiske standarder. Hvordan de eksponerte flatene reagerer på brann avgjøres også av aktuelle brannteststandarder. Kravet til en innerveggs brannmotstand og reaksjon på brann angis i gjeldende byggeforskrifter.

Innervegger kan konstrueres på mange forskjellige måter. Spesifikasjonene avhenger av tiltenkt bruksområde, ytelse og hvilken standard på overflatebehandling og utseende som ønskes. Innervegger kan bygges av ulike typer plater. Disse tilbyr støtte samtidig som de skjuler rammeverk av tre eller metall, med eller uten tydelige skjøter. De kan også bygges med komposittpaneler som støttes av et eksponert rammeverk med prefabrikkerte paneler som skjøtes sammen i gulv- og takspor, med eller uten støtteramme.

Når brannen har blusset opp, angriper den strukturene og prøver å spre seg fra der den startet. En brannklassifisert innervegg forhindrer dette gjennom å skape en struktur som ikke bryter sammen og som begrenser brannen i en tidsperiode. Innerveggens brannmotstand fastsettes gjennom å beregne hvordan den arter seg når den utsettes for varme og trykkforhold som kan forekomme ved branner.

Brannmotstandstester bruker en standardisert temperatur-/tidskurve og standardisert trykkdistribusjon. Brannmotstanden for slike innervegger varierer mellom 30 og 240 minutter (eller mer). Paroc har en ETA (Europeisk teknisk godkjenning) for innervegger med EI 45, EI 60 og EI 90.

Trekonstruksjoner

Brannbeskyttelse av trekonstruksjonerBrann er et av de første spørsmålene som dukker opp når man diskuterer trekonstruksjoner. Bygninger av tre må imidlertid oppfylle de samme brannsikkerhetsreglene som alle andre bygninger og utgjør derfor ikke økt risiko for beboerne.

Innervegger med trestendere og gulv med trebjelkelag har vært brukt i mange år som brannavskillende element, og deres ytelse er dokumentert gang på gang i tester og i virkelige branner. Tre har høye og forutsigbare ytelser ved brann ettersom det forkulles ved den langsomme hastigheten av ~ 40 mm i timen. Enda viktigere er det at tre beholder sin strukturelle integritet.

Hvis konstruksjonens branntekniske klassifisering må forbedres, kan det gjøres med PAROC steinull i trestendere. Dette framgår tex av håndboken från SP Trä. Brandsäkra Trähus 3 fra 2012.