PAROC ProLock – Raskt og energieffektivt med unikt system

I industrien er det mange energikrevende anlegg. Utilstrekkelig isolering forårsaker betydelige energilekkasjer og utslipp. Ved å sikre at prosessene isoleres på best mulig måte, kan man øke både effektiviteten og ytelsen og samtidig redusere kostnadene. I EU står industrisektoren for over 27 % av det totale energiforbruket. Damp og andre medier med høye temperaturer bearbeides regelmessig i de fleste industrier. Det gjør at det kreves et avansert varmeisoleringssystem for å opprettholde optimale prosesstemperaturer og forebygge varme- og energitap. 

Tolagsløsning med enlagsmontering

Rørisoleringssystemer installeres ofte under driftsstans for vedlikehold. Det gjør at temperaturen på prosessrørene er lik omgivelsestemperaturen under installasjonen.

Når systemene varmes opp til arbeidstemperatur, utvider rørene seg på grunn av varmen. Det kan føre til store varme- og energitap hvis man ikke tar hensyn til dette i et isoleringsperspektiv. Ved høye driftstemperaturer kreves det ofte en isoleringsløsning i to lag for å begrense varmetapet ved en potensiell åpning i skjøtene. I tillegg til tradisjonelle tolagsløsninger tilbyr vi også den innovative Paroc Pro Lock, et unikt system med en tolagsløsning som monteres som en enlagsløsning.

På bildet sammenlignes en standard rørskål PAROC Pro Section 100 (uten z-lås) med PAROC Pro Lock med et testopplegg iht. EN 14707.

Paroc Pro Lock Heat Image

Jeg vil vite mer om PAROC Pro Lock!

contact-technical-support-icon

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

energy-loss-transparent-no
shorter-installation-time-transparent-no

Setter en stopper for energitapet

Den termiske utvidelsen av rørledningene, som kan åpne skjøtene, håndteres av z-låsen på PAROC Pro Lock-rørskålene. Dermed kan man med en enlagsløsning oppnå ytelsen til en tolagsløsning med overlappende skjøter. PAROC Pro Lock-rørskålene fås med densitetene 100, 120 og 140 kg/m³.

Spesifikasjoner for isolering i industrien kopieres ofte fra prosjekt til prosjekt. Man går da glipp av muligheten til å redusere varmetapene, CO2-utslippene, nedetiden og spare penger. En oppdatering av spesifikasjonen for isolering slik at den inkluderer innovative løsninger som PAROC Pro Lock-rørskåler, ville ha gitt store fordeler både for prosesseieren og miljøet.

Oppnå fordeler med PAROC Pro Lock

 • Teknisk overlegen løsning uten kuldebroer
 • 25 % lavere varmetap sammenlignet med isoleringsløsninger med nettmatter
 • Tynnere isoleringsløsning
  o Mindre overflate og kledningsmateriale
  o Krever mindre plass
  o Lavere installasjonskostnader, kortere installasjonstid (sammenlignet med en tolagsløsning)
 • Ingen bærende konstruksjon kreves
 • Termisk utvidelse av metallrør åpner ikke z-låsen i skjøtene
 • Redusert nedetid på anlegget i forbindelse med vedlikehold
 • Bidrar til bærekraft 

Årlig besparelse av energikostnader og reduserte CO2-utslipp

I området rundt skjøtene sørger PAROC Pro Lock (med z-lås og en effektiv isoleringstykkelse på 80 mm) for at isoleringssystemet holdes intakt ved en lineær utvidelse av røret, noe som holder varmetapet på et minimum.

Ved en beregning på 100 m rør og en energikostnad på ≈50 øre/kWh tørr naturgass og CO2-utslipp 202 g/kWh:

Energibesparelser sammenlignet med standard: 61 223 kr/år
Reduserte CO2-utslipp sammenlignet med standard: 24,4 tonn/år
 
pipe-illustration-se
Dimensjonere varmeisolasjon
og beregne besparelsene!
Calculus